Cortus Energy tecknar avsiktsförklaring om försäljning av fyra energigasanläggningar till Italien

Cortus Energy har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om försäljning av totalt fyra WoodRoll-anläggningar på 5 MW vardera för produktion av kraftvärme (produktion av el och värme/kyla) till ett italienskt jordbruksföretag. Beroende på omfattning av leveransen uppskattas ordervärdet till 8-10 miljoner EUR per anläggning. Som bränsle används lokala sågverksrester.

Under Q4 2013 förväntas order på en detaljerad förstudie, vilken kommer ligga till grund för lokala tillståndsprövningar och avtalsdiskussioner. Kundorder på den första anläggningen förväntas under första halvåret 2014. ”I samarbete med vår italienska agent har vi fått ett viktigt genombrott på den italienska och europeiska marknaden. Generellt sätt finns ett stort intresse av WoodRoll-tekniken i Italien och vi ser framför oss att denna framgång ger bra draghjälp åt övriga projekt”, säger Rolf Ljunggren, VD i Cortus AB.Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. www.cortusenergy.com