Bioservo i EU-projekt för att med robotteknik stödja äldre i dagliga livet

Bioservo har, som ett av sju europeiska företag, blivit utvalt att delta i det EU-finansierade projektet SILVER med konceptidén ”IRON ARM”. Bioservo verkar inom ett teknikområde som tangerar två av de just nu hetaste teknologierna, ”wearable technology” och ”exoskeleton”. Inom exoskeleton ska Bioservo göra produkter verkligt bärbara – något världen hittills inte sett.

I projekten samarbetar Bioservo och andra europeiska företagmed forskning och utveckling av produkter baserade på Bioservos patenteradeSEM-teknologi. Detta innebär en helt ny produktportfölj mot nyamålgrupper och en kraftig expansion av Bioservo internationellt.  “Bioservo har en stark innovationstradition. Detta är ett naturligt steg i vårstrategi mot att bli världsledande inom kraftförstärkande personliga hjälpmedeloch industriprodukter. Vi tar nu nästa steg och expanderar företaget”, säger Tomas Ward, VD på Bioservo. www.bioservo.com