Scint-X tar in 22 MSEK i tillväxtkapital från NXT2B, Conor och Praktikerinvest

Svenska Scint-X har säkrat 22 miljoner kronor i nytt aktiekapital. NXT2B har, som ny investerare, investerat 14,4 miljoner och de nuvarande ägarna Conor och Praktikerinvest har investerat resterande del. Kapitaltillskottet säkerställer att Scint-X kan fortsätta den påbörjade kommersialiseringsfasen och bygga upp produktion för volymtillverkning av röntgenscintillatorer.

Scint-X, som utvecklar en ny och unik röntgenscintillator baserad på företagetspatenterade teknik, har tagit in 22 miljoner kronor i tillväxtkapital genom enriktad nyemission till NXT2B, Conor och Praktikerinvest. RiskkapitalbolagetNXT2B, grundat av Bengt Ågerup, är en ny investerare i Scint-X.Scint-X, som har sitt ursprung på KTH i Kista, har utvecklat enpatenterad scintillatorteknologi till röntgenindustrin som resulterar ibetydligt skarpare bilder i HD kvalitet med mycket högre upplösning jämfört mednuvarande produkter på marknaden. Kapitalet kommer att användas till att vidareutveckla pågående projekt medinternationella kunder och bygga upp kapacitet för tillverkning av storavolymer i Kista. Dessutom möjliggörs vidareutveckling av Scint-X patenteradeteknologi.”Investeringen ger oss möjlighet att ytterligare vidareutveckla vår patenteradescintillatorteknik samt bygga upp kapacitet för tillverkning av stora volymer.  Vi kommer nu att kunna ta en stark position påden internationella digitala röntgenmarknaden. Tillsammans med våra nuvarande kunderhar vi bevisat att vår teknik fungerar och vi är oerhört glada att välkomnaytterligare en professionell investerare. NXT2B har en gedigen bakgrund fråninvesteringar i tillväxtbolag inom sjukvård, medicinteknik ochspecialistläkemedel och har branschkunskap och kontakter från den medicinskamarknaden som kommer att ge oss ännu djupare insikt i våra kunders behov”,säger Mikael Andersson, VD på Scint-X.”Scint-X har en innovativ teknik som vi tror kommer att vara till nytta inomflera applikationer, inklusive medicinsk diagnostik, och Scint-X passar väl ini vårt investeringsfokus”, säger Alexander Kotsinas, partner på NXT2B och nystyrelseledamot i Scint-X.Blandde nuvarande ägarna finns även STING Capital.  Om Scint-XScint-X utvecklar och marknadsför en teknik för att förbättra prestanda av digitalbaserade röntgendetektorer, baserad på dess patenterade och innovativa teknik för strukturerade scintillatorer. Med Scint-X teknik kan tillverkare av röntgensystem uppnå en oöverträffad bildkvalitet med en mycket hög upplösning och kontrast. Mer information:  www.scint-x.com  Om NXT2BNXT2B är ett ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom sjukvård, medicinteknik och specialistläkemedel. NXT2B investerar även i teknik och konsumentorganisationer. NXT2B startade 2011 och har investerat i mer än 30 bolag. NXT2B stödjer företagsledningen i sina portföljbolag med att bygga marknadsledande företag. Mer information: www.nxt2b.com  Om PraktikertjänstPraktikerinvest är Sveriges största koncern inom privat, entreprenörsdriven tandvård och hälso- och sjukvård där de 2 120 aktieägarna själva arbetar som verksamhetsansvariga på mottagningar över hela landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer, kiropraktorer, logopeder och dietister. Inom koncernen finns ett femtontal mindre och medelstora dotterbolag. Omsättningen år 2011 var 8,9 miljarder kronor och antalet medarbetare var cirka 8 760. Mer information: www.praktikertjanst.se  Om Conor Venture PartnersConor Venture Partners är ett ledande riskkapitalbolag som investerar i ledande teknikbolag i tidiga skeden i Norden och Baltikum. Conor investerar i banbrytande teknik inom ICT, inbyggda system, elektronik, nya material och optik. Mer information: www.conor.vc  Om STING CapitalSTING Capital är en av få riskkapitalfonder i Sverige som investerar i mycket tidiga skeden, även innan det finns en färdig produkt eller betalande kunder. STING Capital är en kommersiell VC fond som tar stor risk och förväntar hög avkastning. STING Capital kan investera upp till 4 MSEK i varje bolag och är ofta den första externa investeraren. Mer information: www.stingcapital.com