Svensk vattendriven mobilladdare visas för president Obama

Den vattendrivna mobilladdaren myFC PowerTrekk från svenska myFC var en av de innovativa svenska miljöprodukter som visades upp för president Barack Obama under hans besök på KTH på onsdagen.

Miljö och miljöteknik varen av huvudpunkterna under Barack Obamas statsbesök i Sverige. USA har längelyft fram Sverige som ett föregångsland inom innovativ miljö- och energiteknik.Bland annat besökte Obama Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm, därhan fick se några noga utvalda svenska miljöteknikföretag.Bland dem finns myFC, somutvecklat en portabel laddare i fickformat för smarta mobiler. Den drivs av enliten bränselcell som i sin tur går på vanligt vatten.– Vi är naturligtvismycket stolta över att få visa upp myFC PowerTrekk för president Obama och hansteam. Jag är särskilt stolt över att vi har lyckats designa myFC PowerTrekk såanvändarvänlig att alla konsumenter kan börja använda den i stort sett utaninstruktioner, säger Björn Westerholm, VD och grundare för myFC.myFC startade påinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth) som är knuten till KTH,och där idag 28 innovativa teknikbolag verkar.– Det är otroligt hedrandeoch roligt att vi får visa president Barack Obama ett konkret exempel påSveriges innovationskraft och de värdefulla produkter våra entreprenörerutvecklar. myFC är ett fantastiskt bevis på hur vi har lyckats skapa de rättaförutsättningarna för att bygga internationella tillväxtföretag baserat påforskning från KTH, säger Pär Hedberg, grundare och VD på STING.För mer information, besök: www.powertrekk.comFler bilder finns här.