Crowding skriver avtal med brittiska Kings College PAC

Crowding, som har utvecklat en webbaserad plattform för öppen innovation, har ingått ett partnerskap med studentnätverket PAC på välrenommerade King’s College i London. Nätverket har långa förgreningar inom den akademiska världen på den internationella arenan, och det kommer att bidrar positivt till Crowdings användarbas på sikt.

Crowdingtillhandahåller en webbaserad plattform där den nya generationens innovatörer kan lösa utmaningar till organisationer och företag 24/7, varpå dessa snabbarekan lansera nya produkter och tjänster på marknaden.”Detta blir en viktig komponent i vår kommande lansering utanför den svenska marknaden. Ni kommer se mycket kring våra båda organisationers gemensamma utveckling här framöver”, säger Jacob Westerlund, VD på Crowding.På bilden: Steffen Thomas Timm, CEO på KCL PAC, och Jacob Westerlund, VD Crowding AB www.crowding.se