Entrans och Neova

Entrans installerar sitt patenterade koncept för kombinerad el- och värmeproduktion i Neovas värmeverk i Kramfors. Projektet omfattar ett FlexiGen-system som använder värmen från hetvattenpannorna eller outnyttjad värme i rökgaskondenseringen för att producera elkraft eller värme.

− Viser fram emot samarbetet med Entrans och användningen av deras nya teknik somvi räknar med ska hjälpa oss nyttja vår produktionsanläggning i Kramfors såoptimalt som möjligt, säger Anders Lantz, produktområdeschef för värme på Neova.− VårtFlexiGen-system är unikt då det fungerar både som kraftverk och värmepump och geranvändaren möjlighet att producera det energislag som har störst värde vidvarje tidpunkt. Detta får en radikal inverkan på systemets lönsamhet,säger Joakim Wessman, medgrundarna av Entrans AB. www.entrans.se