Linköping stärker varumärket med rätt design

Webbföretaget Geveo, med sin Gör-Det-Själv mjukvara för grafisk design, värvar Linköping Kommun som stor kund. Med en enklare användning av sin nya grafiska design ska Linköping undvika spretig kommunikation och stärka varumärket. Samtidigt får det unga Stockholmsföretaget ytterligare en prestigekund.

– Linköping Kommun är Sverigesfemte största kommun och en av Sveriges största organisationer, med mångamedarbetare som ska följa de riktlinjer som satts upp för varumärket och dengrafiska designen. Vi är enormt glada över att ha fått förtroendet att hjälpa Linköpingmed detta, säger Tommie Cau, VD på Geveo. Linköping Kommun sersamarbetet som en förlängning av det stora varumärkes- och designarbete somgjorts senaste åren. Nu vill man att resultatet ska användas i vardagen.– För oss är det viktigt att våramedarbetare kan kommunicera vårt varumärke på bästa sätt. Att göra det enkelt attfölja och använda våra nya designriktlinjer för att producera informationsmaterialär en viktig del. Nu har vi goda chanser att lyckas med det, säger CatarinaThuning, kommunikationsdirektör i Linköping Kommun.Med samarbetet ska LinköpingKommun främst säkra att varumärket kommuniceras på rätt sätt. Likt Geveos andrakunder siktar man däremot samtidigt på att även spara både tid och pengar.– Vi vet att medarbetarespenderar mycket tid på att ta fram presentations- och informationsmaterial ochfå det att se snyggt ut. Det åtgår mycket tid och kräver en del förkunskaper.Nu kan detta arbete förenklas och samtidigt blir det ett snyggt resultat, menarCatarina Thuning. Precis som Linköpingproducerar de flesta större organisationer betydande mängder grafiskt material,något som sällan är problemfritt enligt Geveo. – Många organisationerinvesterar stora pengar i varumärkesplattformar och grafisk design, ofta medomfattande riktlinjer och manualer som en följd. Problemet är att i de flestamänniskor i de flesta organisationer saknar kunskapen, verktygen och motivationatt använda och följa dessa i vardagen. Manualerna blir därför liggande ochresultatet spretigt, säger Tommie Cau. Med Geveos webbtjänstControlprint omvandlar kunderna sin grafiska profil till lättanvända ochflexibla mallar. Icke professionella användare kan sen använda dessa för attskapa snygga och enhetliga dokument och trycksaker direkt i sin webbläsare, ochsamtidigt helt följer den grafiska designen. Geveo jobbar sen tidigare medflera andra stora offentliga organisationer, som t.ex. SkånesUniversitetssjukhus och Norrköping Kommun.www.geveo.se