STING #9 i rankning av världens bästa universitetsinkubatorer

I en studie av 150 universitetsinkubatorer i 22 länder finns STING på delad fjärde plats bland de 25 mest framgångsrika universitetsinkubatorerna i världen. Rapporten, som publicerats av UBI Index, bygger på en bedömning av över 50 framgångsfaktorer och presenterar värdet som inkubatorerna skapar för deras respektive ekosystem och kunder.

– STING på KTH är en avde bäst presterande universitetsinkubatorerna i världen och är en av väldigt fåEuropeiska inkubatorer som tog sig in på listan. STING finns också med pålistan över bäst presterande IT-inkubatorer och mest framgångsrika ”early stage”inkubatorer i världen, säger Dhruv Bhatli, co-founder och head of research påUBI Index. Förutom det värde inkubatorerna genererar för sina kunder och sina ekosystem, t ex i form av kompetensutveckling, antal skapade jobb och ekonomisktillväxt, poängsattes även inkubatorsbolagens resultat efterinkubationstiden och inkubatorernas attraktionskraft. – STING gjordeutomordentligt bra ifrån sig på många av de bedömda framgångsfaktorerna, t exvärdet för ekosystemet i och med starkt bidrag till förbättrad ekonomi; ochvärdet för kunden i form av värdet på bolaget och prestation efterinkubatorstiden, fortsätter Dhruv Bhatli.– Det är väldigt roligt att UBI Index har uppmärksammat resultatet av detjobb vi har lagt ner för att skapa en miljö och en modell genom vilken vi kanhjälpa Stockholms mest lovande startups att snabbare nåinternationell framgång och öka den ekonomiska tillväxten i landet, säger Pär Hedberg, grundare och VD på STING (StockholmInnovation & Growth).STING har sedan starten 2002 jobbat med över 100 startups som idagsysselsätter nära 700 personer, har en gemensam omsättning på 430 miljonerkronor och ett bolagsvärde av 2 377 miljoner kronor.UBI Index är en Stockholm-baserad startup som tillhandahåller expertkunskapom hur man startar och omorganiserar inkubatorer.UBI Index Global Top List 2013