Gör det själv-verktyg för grafisk design och smartare solenergiomvandlare redo för global take off

Startupbolagen Geveo och Optistring har gjort resan från idé till flygfärdiga bolag på rekordtid. Båda kom till affärsinkubatorn STING med endast en affärsidé och är nu, 18 månader senare, redo att erövra världen med sina innovationer inom grafisk design respektive solcellsindustrin. På måndagen avtackades de av STING vid en Take off-ceremoni.

Mjukvarubolaget Geveo har utvecklat ett ”gör det själv”-verktygför grafisk design. Entreprenörerna bakom företaget såg att mångaorganisationer idag lägger stora pengar på att låta utveckla designplattformar ochmanualer för sina grafiska profiler. Dessa hamnar sedan ofta i byrålådorna,medan de anställda använder egna amatörmallar eller går till dyra designbyråeräven för relativt enkel formgivning. Geveo deltog i STINGs Startup-program 2011 och vann däreftertävlingen ”Bästa startup”. Det var då grundarna bestämde sig för att satsafullt ut på sin idé och ansökte till STINGs affärsaccelerator. Under tiden i acceleratorn har de utvecklatsin tjänst, lyckats attrahera flera stora betalande kunder och är nu redo att gesig ut på den europeiska marknaden.– STING har fungerat som en kvalitetsstämpel både vidkundmöten och rekrytering, vilket har varit otroligt värdefullt. Men detviktigaste vi har fått med oss är nog vårt eget ökade självförtroende. Tackvare STING har vi fått ny energi och vågar göra saker som vi förut kanske skullefegat ur. Tidigare kändes Sverige som vår marknad, och resten av Europa somnågot avlägset. Men nu är vi på väg dit! säger Joakim Thornberg, grundare avGeveo.Det andra bolaget vid måndagens avtackningsceremoni, Optistring,kom också till STING med endast en idé och några första tester genomförda. Optistringutvecklar en omriktare för att omvandla likström från solceller till växelströmför elnätet, som på ett smartare och mer kostnadseffektivt sätt kan hjälpa tillverkareav solcellspaneler att förbättra sina produkter mot slutkund. Sedan grundarnaklev in på STING har bolaget utvecklat sin första prototyp, gjorttestinstallationer, etablerat kontakt med flera av de ledandesolcellstillverkarna i världen och vuxit från tre till sju medarbetare.Dessutom har bolaget tagit in såväl statlig som privat finansiering. – STING har varit till stor hjälp i vårafinansieringsprocesser. Dessutom har de gett oss värdefulla kontakter in i sittinvesterarnätverk. Det känns som att finansieringen blir enklare om man är ettSTING-bolag. Man har så att säga redan passerat ett filter samtidigt som manjobbar med deras affärscoacher, vilket ger ökad trovärdighet, säger AndersLindgren, grundare och VD på Optistring.Vid avtackningsceremonin fick Geveo och Optistring mottautmärkelsen ”Certified by STING” som ett bevis på att de genomgått inkubatorns BusinessAccelerator och nu är redo att ta nästa steg i sin utveckling. STINGs VD PärHedberg passade på att skicka med bolagen några tips inför deras kommandeinternationaliseringsresa.– Entreprenörskap handlar om passion, mod och vilja. De somlyckas är de som kan behålla tanken på att bygga något stort även vidmotgångar. Saker går inte alltid som man har tänkt sig, och då måste man hamodet att tänka om och tänka nytt. Dessutom gäller det att vara snabb, och attjobba nära sina kunder för att säkerställa att man gör rätt saker, avslutadePär Hedberg.