Bixia och Solelia hjälper Marieberg att bli första köpcentret med solladdning för elbilar

Igår invigde elbolaget Bixia en solcellsdriven laddstation för elfordon från Solelia Greentech vid Marieberg Galleria i Örebro. Marieberg Galleria blir därmed första köpcentret i Sverige som kan erbjuda solelsladdning till sina kunder.

Laddstationen i Marieberg harlevererats av Solelia Greentech och ingår i ett demonstrationsprojekt kringladdning av elfordon med solel. Projektet drivs av Solelia Greentech ochgenomförs tillsammans med bland andra Energimyndigheten, Uppsala universitetoch Bixia.– Laddstationen är en viktig pusselbitför elbilens framtid och för oss är det självklart att vara med och drivautvecklingen så att fler kan välja förnybar el även som fordonsbränsle. Taketär försett med solceller som omvandlar solens energi till el. Mer närproduceradoch miljövänlig kan elen knappast bli, säger Tom Istgren, VD på Bixia.Om elen från solcellerna inte räckerkan solel användas från ett konto i Solelia Greentechs system Solbanken. Närdet produceras mer solel än vad som används kan den istället utnyttjas i andra laddstolpareller sättas tillbaka på kontot.– Den här laddstationen förser bilarmed normalladdning vilket gör att den fungerar för alla elbilar oavsett modell.Kunden identifierar sig enkelt genom ett sms och laddar sedan med ren sol medanman besöker köpcentret, berättar Carolina Johansson, VD på Solelia Greentech. Marieberg Galleria är mitt uppe i ett genomgripandemiljöarbete för hela Marieberg Galleria.– Det här ligger helt rätt i tiden föross, utifrån hur transportsituationen ser ut till och från köpcentrat, sägercentrumchefen Håkan Jacobsson. www.solelia.se