Challengera engagerar The Absolut Company på ResponsibALL Day

Den 5 juni firar 18 800 Pernod Ricard-anställda runt om i världen den tredje upplagan av Pernod Ricard Responsib’ALL Day. Dagen har som syfte att belysa initiativ och sprida kunskap kring fem viktiga branschåtaganden. I Stockholm har The Absolut Company och Pernod Ricard Nordic och Sverige gått samman på Responsib’ALL Day 2013 i Marievik.

Fem åtaganden:1. Minska minderårigas alkoholkonsumtion 2. Stärka och utvidga uppförandekoder för marknadsföring3. Sprida konsumentinformation och utveckla ansvarig produktinnovation 4. Minska rattfylleri 5. Mobilisera stöd av återförsäljare för att minska skadlig alkoholkonsumtion– Syftet med dagen är att prata om vad vi redan gör, men ocksåför att inspirera och engagera sig för framtiden. Vi har valt att arbeta medChallengera under Responsib’ALL Day för att väcka intresse och utmana vårakollegor när det gäller våra åtaganden, säger Elin Wibell, Sr. ManagerCorporate Communications på The Absolut Company.Challengera AB är ett företag som stödjer sina klienter genomatt driva engagemangskampanjer. Företagets sociala webbplattform och mobilaverktyg tillåter ledarna i medelstora till stora organisationer att engageramedarbetare kring ämnen som är relevanta – från komplexa strategiska initiativtill konferenser.Tanken med Responsib’ALL Day är att fortsätta höja medvetenhetenkring Absoluts åtagande att vara en ansvarig aktör i samhället (CSR). Den 5juni kommer Challengera att medverka till att uppnå målen för Absolut genom attstärka kärnmeddelandena på ett socialt och roligt sätt som är socialt, roligtoch engagerande för deltagarna, dvs. de anställda.”Arbete som The Absolut Company gör runt ’Ansvarsfulltdrickande’ eller ’Etisk marknadsföring’ är fantastiskt och en inspiration förhela branschen. Vi är lyckligt lottade att vara en del av denna resa med TACgenom att stödja företaget med våra engagemangslösningar”, säger ArnaudHenneville, en av grundarna av Challengera.Efter den 5 juni kommer Challengeras webbplattform att förbliöppen för alla TAC anställda att fortsätta sitt engagemang kring initiativetResponsib’ALL Day och även andra relevant ämne som. Det är den socialaaspekten, att låta anställda skapa och dela innehåll på egen hand och attutmana varandra och sig själva och ta sig ut ur deras komfortzon, som lockarföretag för att implementera den sociala plattformen. www.challengera.com