STING FastForward

Med start i höst kommer STING att samla Stockholms mest lovande internet-startups under ett tak i 4-månadsbatcher. De startups som blir utvalda till STING FastForward kommer att bli en del av ett unikt ekosystem av andra entreprenörer, coacher, investerare och experter.

FastForward kommer att ge entreprenörer verktyg och metoder som väsentligt ökarderas utvecklingstakt och sannolikheten för framgång. Den förstaFastForward-batchen”FFW_01″ har sin kick off i augusti och slutar i december2013 med en Demo-dag, där alla startups kommer att dema sina framsteg inför enpublik av VCs och affärsänglar. – De startups som valts utför STING FastForward kan förvänta sig en intensiv 20-veckorsperiod undervilken de kommer att identifiera de faktorer och mätetal som definierar ochskalar sin Internet-verksamhet. I slutet av programmet kommer startup-bolagen att ha definierat bl asina viktigaste nyckeltal som ett led i att vara redo att diskutera medinvesterare, säger Peo Nilsson, affärscoach inom internet/media.STING kommer att välja utsju-åtta startups till FastForward. Programmet kommer att köras i STINGslokaler på KTH i Stockholm, där de deltagande startup-bolagen också kommer attha gratis arbetsplatser under hela perioden.De processer som kommeratt användas kännetecknas bäst som ”lean” och iterativa. De grundläggandemetoderna och verktygen inkluderar “Lean Startup” och “BusinessModel Canvas”.– Nyckeln är hög hastighet.Vi tror på “Fail fast, fail forward” – dvs våga prova saker som intefungerar perfekt: gör en prototyp, mät användning, och jämför för att snabbt kunnagå mot användning och affärsmodeller som fungerar, säger Ludvig Linge, ocksåaffärscoach inom Internet/media.Startups med en produkteller tjänst som kan utvecklas till en internationell framgångssaga är välkomnaatt ansöka till STING FastForward. – Vi kommer att jobba medstartups som redan har en prototyp på plats och/eller en genomförbar plan föratt lansera inom tre månader. Och teamet, som bör vara starkt inom både teknikoch affärsutveckling, har antagligen några tidiga “proof-of-concept”,säger Peo Nilsson. Merinformation om STING FastForwardAnsökan: Gå till AngelList, skapadin profil och ansök till STING FastForward eller se andraalternativ här. Sista ansökningsdag är 12 juni.