Uppsala inviger nytt solsystem från Solelia Greentech

I lördags, 18 mars, invigdes Uppsalas första publika laddstolpe, som gör det möjligt att ladda elbilen med enbart solel. Den nya laddstolpen ingår i ett nytt system för elbilar, där all el som används producerats av närbelägna solcellsanläggningar. Kärnan i detta nya solsystem är IT-systemet Solbanken från Solelia Greentech.

I det nya systemet ingår kommunens nya publika laddstolpe utanför Ofvandahls konditori, Ångelstaskolans solcellsanläggning och den solcellsbaserade laddstationen vid Resecentrum, som kommunen använder till sina tjänstebilar. Solelia Greentech, som nyligen tilldelades Bona Postulata-priset, har utvecklat systemet.– Solbanken är navet i det nya solsystemet. Solbanken registrerar all solel som produceras och används i de olika anläggningarna. När en elbil laddas vid den nya stolpen görs ett uttag från Solbankskontot. På så sätt kan vi garantera att all el som laddas motsvaras av lika mycket solelsproduktion, berättar Carolina Johansson, VD på Solelia Greentech.  Mer om Solelia Greentech