Framtidens svenska framgångsbolag hyllade på STING Day

På tisdagen arrangerades STING Day; årets viktigaste event för den nya generationen svenska teknikbolag. Under dagen fick entreprenörer från 90 startups möjlighet att presentera sig för över 100 internationella investerare. På kvällen utsågs det bolag som gjort dagens bästa pitch och fyra bolag mottog STING Awards för sina prestationer under året. Två av de hyllade bolagen var Unomaly och nykomlingen Volumental.

Det går bra försvenska teknikstartups och intresset från internationella investerare är rekordstort.I samband med eventet STING Day tog affärsinkubatorn tillfället i akt att lyftafram några av sina mest framgångsrika bolag. Fyra ”STING Awards” delades utunder kvällen.Vinnare av STING Awards 2013International Achievement of theYear – BarnebysRookie of the Year – Volumental Game Changer of the Year – ChundsellMedicalsGreatest Market Attention of the Year – Unomaly BolagetVolumental tog hem både priset ”Rookie of the Year” och utsågs till vinnare ipitchtävlingen. Volumental erbjuder en online-tjänst som gör det möjligt attskapa och dela 3D-modeller av objekt, människor och platser i den verkligavärlden. Med raketfart har de lyckats skapa stor uppmärksamhet kring sittbolag, skaffa sin första betalande kund och säkra finansiering.– Det harvarit fantastiskt att vara med på STING Day. Det var jättekul att stå på scenoch pitcha, och nyttigt att få direkt respons på det vi gör. Vi har inte träffatså många investerare innan, men att idag få bekräftat att de är intresserade avvår idé känns jättebra. Sen ger det mycket att det var många andra startups påplats; alla pratar med varandra och delar erfarenheter, säger Caroline Walerud,VD och grundare på Volumental.Vinnaren avpriset ”Greatest Market Attention of the Year” var IT-bolaget Unomaly. De harutvecklat en ny typ av IT-övervakning som i realtid lär sig vad IT-system gör,kan upptäcka potentiella problem innan effekten uppstår och även säga vad deberor på – helt automatiskt. Sedan lanseringen av den första produkten för baraett halvår sedan har bolaget tecknat fyra stora kunder i olika strategiskasegment och flera kunder i provinstallationer, och har skapat betydande intressefrån potentiella samarbetspartners internationellt. – Under vårtid på STING har vi fått hjälp med att skapa tillväxt och komma igång medinternationaliseringsprocessen. Just nu är vi i en finansieringsrunda som vihoppas avsluta inom kort. Det tillåter oss att expandera och etablera oss starktinternationellt, säger Johan Gustafsson, VD på Unomaly.STING Dayarrangerades av affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth) förfjärde året i rad. Eventet ska gynna svenska innovativa startups i derasambition att bygga internationella tillväxtbolag. STING harsedan starten arbetat med över 100 bolag som tillsammans idag sysselsätter merän 670 personer och med en omsättning på mer än 430 MSEK. Exempel på företagsom STING har arbetat med är: Yubico, Videoplaza, myFC ochBarnebys. www.stingday.se