Sex innovativa STING-startups gör take off

DaLockr, Shotbox, HelioCaminus, Berries by Astrid, UXvibe och Zellor har efter en intensiv tid på STING nu skapat de rätta förutsättningarna att etablera sina bolag på den globala marknaden. Igår lämnade de innovativa företagen affärsinkubatorn.

DaLockr, ochmedgrundaren Christopher David, har legat steget före marknaden med sin idé omatt erbjuda användare full koll på sitt ”content” på nätet. Genom att skapa,tagga, och spåra sina foton, dokument, vidoes, mm, kan alla personer som äraktiva och delar innehåll på nätet ha kontroll på sin egen digitala närvaro ochsitt varumärke.– Vi harändrat riktning och strategi flera gånger med hjälp av värdefull feedback ochinformation från kunder. Vi är nu inne på fjärde, femte generationen av vårplattform och tajmingen är rätt och vi kommer att kunna rida på vågen som vi nukänner att kommer. Prata med kunder, prata med investerare, men jag vill be erandra entreprenörer att samtidigt följa ert hjärta, sa Christopher David,medgrundare och VD på DaLockr.DaLockr harnu skrivit kontrakt med sin första kund och utökar teamet och rampar upp en internationellsäljorganisation. Christopher sa att den digitala mediamarknaden är ”up forgrabs” och DaLockr kommer att vara det självklara valet inom branschen om någraår.Ett andrabolag, Shotbox, lanserade sin filmproduktionstjänst förra veckan och mer än 140nya användare registrerade sig under de första 24 timmarna, de flesta från USAoch England. Nu är siffran uppe över 400 och bolaget planerar framåt.– Målet äratt Shotbox om tre år ska vara en branschstandard och ha ett stort erkännandebland de 800 000 filmarbetare som finns runt om i världen. Vi kommer troligtvisatt ha kontor i USA och ser att filmskolor i USA och Europa använder Shotboxsom ett verktyg i sin undervisning, sa Viktor Björk, en av grundarna avShotbox.För två årsedan bestämde sig grundarna av HelioCaminus, Erik Hindrikes och Viktor Ölén,för att göra solvärme lite effektivare, enklare och snyggare. De villeunderlätta användandet av solenergi och har nu utvecklat en solfångare, EOS,som effektivt omvandlar solljus till användbar värme för hushåll. Styrkan hosderas produkt ligger i att EOS är lätt att installera i moduler om ca 2 kgvardera och som på ett snyggt sätt smälter in i takets design och utseende.Efter intensiv teknikutveckling har de idag en pilotkund och fortsätterutvecklingen av sin stilrena kvalitetsprodukt som sparar både pengar ochmiljön.Det fjärdebolaget som nu är redo för take off är Berries by Astrid och dess grundare ochVD Astrid Friborg. Under de senaste 18 månaderna har bolaget gått från ettrecept till att på bag-in-box erbjuda mättande och nyttiga smoothies – heltutan tillsatser – och att i januari avtäcka världens första smoothieautomat medmobil betalning. Flera kunder, som t ex gymmen Fysiken i Göteborg och BalanceTraining i Stockholm, säljer nu Berries by Astrids smoothies på sinaanläggningar.STING-bolagenrepresenterar en bred mix av branscher. Det femte bolaget som gjorde take off,UXvibe, är verksam inom spelindustrin. Med sin multiplayer-tjänst förAndroid-spel, en motsvarighet till Apples Game Center, kan utvecklare läggatill online multiplayer-spelfunktionalitet snabbt och enkelt. Grundarna, JihuaLiu och Johan Lövdahl, berättade hur deras coach, Peo Nilsson, pushade dem attprata med och testa sin idé mot kunder.– Vi hadeinte ens en produkt. Men, okej, vi testar ”Peo-metoden”. Och där började vårriktiga produktutveckling, säger Jihua Liu, VD och medgrundare av UXvibe.Idag finnsdet första spelet utvecklat för UXvibe, ett multi-player Sudoku, ”Sudoku andFriends”, att ladda ner på Google Play.Det sista avgårdagens bolag att lämna STING var Zellor, som idag står inför en tuffutmaning – att göra så att vi älskar att bli uppringda av telefonförsäljare. Genomatt förmedla säljuppdrag åt telemarketingbolag och försäkra att uppdragsgivarnai sin tur får högkvalitativa försäljningar, hjälper Zellor de två parterna attöka omsättningen, bland annat genom ett innovativt säljsystem. Under tiden påSTING har de utvecklat plattformen och kompletterat teamet.Men någraavtackande ord uppmanade STINGs grundare och VD Pär Hedberg entreprenörerna atthålla kvar vid sin ambition att bygga något riktigt stort. Han påminde också omhur viktigt det är att tro på och älska det man gör för att lyckas.– Kom ihågatt behålla enkelheten, kundfokuset och hastigheten. Tänk stort, våga tänk om,och var också ödmjuk under den här resan, sa Pär Hedberg.   www.dalockr.comwww.shotbox.sewww.heliocaminus.sewww.berriesbyastrid.comwww.uxvibe.comwww.zellor.com