asd

Nu står det klart att det unga materialteknikbolaget Mercene Labs AB, som står bakom en ny superplast med stor framtidspotential, får ta emot 2013 års Ingemar Croon Award på 2 miljoner kronor. Kapitaltillskottet möjliggör en fortsatt utveckling av företaget och materialet inom flera olika applikationsområden.