Med rätt idé och strategi kan du alltid bygga bolag

Är det ljusare tider att vänta för oss entreprenörer, eller känns det bara så nu när våren är på väg? Man kan naturligtvis tvivla då många länder i Europa har fortsatt mycket besvärlig situation med exempelvis över 25 procents arbetslöshet och t o m över 50 procent bland ungdomar i Spanien. I USA tvingas de till kraftiga besparingar i en ekonomi som är långt ifrån balanserad och med politiker som inte kan komma överens. I Kina ser vi en början på en avmattning även om tillväxten fortfarande är imponerande, om vi ska tro på de siffror som publiceras.

Med rätt idéer och en anpassad strategi går det dock alltid att växa bolag. Det som är avgörande är att vara noggrann i sin omvärldsbevakning, att kontinuerligt vara beredd att göra förändringar och att snabbt vara ute i marknaden och diskutera direkt med sina potentiella kunder.  Kunder kan finnas både på nära håll eller t o m i en annan världsdel – det viktiga är att de är beredda att satsa på det som ni erbjuder. Kom ihåg att även med små medel kan en bild av det egna bolaget byggas som ger ett etablerat intryck.

För att underlätta exponering till nya marknader arrangerar STING tillsammans med LEAD en Swedish Cleantech Tour vilken tar ett antal svenska cleantechbolag till möten med investerare och representanter för industrin i tre städer; Paris 21 mars, München 11 april och Shanghai 16 maj. Detta ger utvalda bolag en chans att etablera kontakter med potentiella kunder, samarbetspartners och investerare.

Flera av de bolag som jag har haft möjlighet att arbeta med de senaste åren visar nu att de börjar få ordentligt fotfäste i marknaden och jag kan bara ana hur de kommer att utvecklas från och med nu – mycket spännande, och ger mig all anledning att tro på ljusare tider!