16 miljoner till utveckling av framtidens tunnfilmssolceller

Midsummer AB får stöd av Energimyndigheten för att utveckla billigare och effektivare CIGS-solceller. Med kostnadeseffektiva processer och nya material blir svensk solcellsteknik ännu starkare i den internationella konkurrensen.