Teknisk- OCH kommersiell kompetens ett måste

STING teamVåra krav på era bolag och på er som entreprenörer har reviderats och kompletterats under åren för att vi coacher får nya erfarenheter som påverkar bedömningen av case.

Något vi har lärt oss är att ställa mycket höga krav på de team vi tar in. Gör vi inte det straffar det sig ofta snabbt. För att fungera bra måste ett team ha både en kommersiell och en teknisk kompetens. Vi har i flera case sett svagheten i att inte ha båda områdena täckta. Ibland har teamet saknat en CTO-kompetens och i stället förlitat sig på att köpa in konsulttjänster i mer eller mindre kontrakterade lösningar. Det har dock ofta gått snett och blivit betydligt dyrare än man planerat. Inte nödvändigtvis för att konsulten inte levererat det man kommit överens om, utan för att kraven på tjänsten/produkten nästan alltid förändras under resans gång – vilket för övrigt är helt naturligt.

Man kan ibland glömma att produktutvecklingen inte är klar vid en Beta eller 1.0-version, utan är en kontinuerlig process. Det skall till både 1.1- och 2.0-versioner osv. Det innebär ofta att kostnader drar iväg och att man tappar kontrollen. Man kan gärna lägga ut delar av utveckling, men kravställandet, specifikationerna och kvalitetskontrollen måste man vara herre över och ha kompetens att hantera internt.

På samma sätt har vi sett svagheten i att inte ha någon ”motor” i sälj- och marknadsföringsarbetet, vilket leder till för lite interaktion med marknaden och potentiella kunder under utvecklingsfasen, vilket i sin tur ofta leder till att tjänsten/produkten inte träffar ett riktigt problem eller smärta hos kunden. Det blir i mångt och mycket en skrivbordsprodukt. När man sedan lanserar finns det inte någon som brinner för att ringa och knacka på dörrar, det blir helt enkelt för lite sålt och det är ett alldeles för vanligt fenomen!

Så numera imponeras vi sällan enbart av fantastisk teknik – vi vill också se glöd i ögonen på någon som brinner för sälj och marknad!