Liquid Biopsys banbrytande förbättring av cancerdiagnostik får BIO-X-stöd och samarbete med Roche Ltd

Det unga företaget Liquid Biopsy AB har utvecklat en provförbättringsmetod för cancerdiagnostik som kommer att bana väg för bättre cancerbehandling och dramatiskt minska sjukdom och död i cancer. Nu har företaget fått ytterligare stöd; genom Uppsala BIOs program BIO-X och det globala läkemedels-och diagnostikföretaget Roche som är strategisk partner till BIO-X, för att stödja utvecklingen av Liquid Biopsys nya provförbättringsmetod.