Clean Tech East Holding förvärvar Cortus AB

Affären med Clean Tech East möjliggör en snabb kommersiell uppstart genom det 10-åriga kontrakt som Cortus ingått med Nordkalk i Köping för leverans av syngas. Cortus Energy rekryterar samtidigt en ny styrelse och genomför en garanterad företrädesemission om ca 36 mkr. Bolaget avser också ansöka om notering på NASDAQ OMX First North.

Affären är ett led i Cortus expansionsplan och ger Cortus en bra plattform för fortsatt tillväxt och en ökad exponering mot kapitalmarknaden. Kontraktet med Nordkalk, som är i full drift, bedöms kunna ge god lönsamhet och beräknas leda till en reducering av koldioxidutsläpp med över 70 000 ton per år.– Transaktionen med Clean Tech East och den efterföljande kapitalanskaffningen är viktig för att vi ska kunna genomföra vår första etablering i industriell skala, som, om allt fungerar som det ska, kommer att leda till en mycket god lönsamhetsutveckling i det nya Cortus Energy, säger Rolf Ljunggren, VD för Cortus och föreslagen VD för det sammanslagna bolaget. – Efter ett år, som ägnats åt att förbereda Clean Tech East för nästa steg i bolagets utveckling samt åt att utvärdera ett flertal nya affärsidéer, är vi idag mycket glada över att kunna erbjuda våra aktieägare en unik möjlighet att ta del av den framtida värdeutvecklingen i Cortus projekt, som ligger i framkant av utvecklingen på det miljövänliga energiområdet. Jag är övertygad om att vi i och med förvärvet av Cortus bygger en mycket stark plattform för framtida värdeskapande, säger Robert Eriksson, VD för Clean Tech East, i en kommentar till den föreslagna affären. Cortus Energy rekryterar även en ny styrelse där Per-Olov Norberg föreslås som ny ordförande och Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, till ny ledamot. – Jag har imponerats av teknikhöjden och ledningen för projektet. Dessutom är anläggningen relativt billig och enkel att bygga samt nästan självförsörjande på driftenergi. Jag tror att Cortus teknik är mycket attraktiv för den energiintensiva industrin även sett bortom de gynnsamma miljöeffekterna, säger Per-Olov Norberg. – Jag har uppvaktats av många spännande uppfinnare och entreprenörer inom miljöfrågor sedan jag lämnade politiken, men har varit återhållsam med närmare engagemang. Industrins omställning från fossila bränslen är dock ett hjärteprojekt för mig där mycket återstår att göra. Det jag sett av Cortus teknik och ledning känns bra, samtidigt som Cortus kommit längre än de flesta projekt jag sett. Cortus visar att industrins omställning är möjlig. I det arbetet är jag gärna med och driver på, säger Maria Wetterstrand. Cortus erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för process-, kraft- och transportindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. www.cortus.se CleanTech East:s pressmeddelande: www.cleantecheast.se/pr.html