Nära döden en del av resan

Två intressanta händelser förra veckan korsade varandra och byggde på mina erfarenheter om hur nära döden ett företag kan vara under sin utveckling. Och inte bara en gång under dess tillväxt… utan många gånger.

Det ena fallet gäller ett av våra bolag. Där har vi haft en väldigt lång uppförsbacke som också varit ordentligt brant. Den har tidvis varit så brant att vi har halkat tillbaka flera steg och riskerat att falla ner i oändlighetens svarta hål. Men i grund och botten har det funnits både patent och intresserade kunder, d v s några viktiga grundfaktorer för att man ska kunna anstränga sig till det yttersta för att rädda bolaget. Visserligen räcker det inte med att bara rädda verksamheten, man måste kunna finansiera den för framtida utveckling och överlevnad också. Ibland sker dock under…

Efter mycket slit, och efter att ha lyckats rädda bolaget genom att dela med sig rundhänt av ägande till alla som kunnat arbeta gratis för bolagets akuta överlevnad, sker så några mirakulösa saker. Bland annat hör världens ledande rymdforskningsorganisation (!) av sig och tycker att vi har riktigt coola grejer – de har själva försökt ta fram en liknande produkt men inte lyckats lika bra. Och häromdagen säkrade vi också bolagets finansiering för ett par år framöver.

Den andra händelsen var att vi hade en AW på STING till vilken vi hade bjudit in Stefan Ytterborn (fantastisk designguru, koncept- och företagsbyggare) som berättade om sin spännande resa med POC (världens säkraste skidhjälmar bl a). Med färsk erfarenhet av livets nyckfullhet och den första händelsen beskriven ovan, avslutade jag träffen med Stefan med denna fråga…

”Hur många nära döden-upplevelser hade ni i POC innan ni var på fast mark och till slut också gjorde en exit?”

Han svarade utan eftertanke:

”Sex sisådär skulle jag tro…”

Slutsats: Ge inte upp i första taget; håll blicken på horisonten och bit ihop när det är tufft. I alla fall om ni tror riktigt, riktigt mycket på det ni gör. Och i synnerhet om någon annan – t ex en potentiell kund – tror riktigt mycket på det ni gör!