ScoreCleaner lanseras i USA

I samband med att svenska DoReMIR Music Research AB släpper en stor uppgradering av notationsprogrammet ScoreCleaner lanseras också programmet på den internationella marknaden. ScoreCleaner lanserades i Sverige 2011 och har med banbrytande teknologi blivit en revolution inom digital notation. Tidningen Ny Teknik listade tidigare i år DoReMIR som ett av landets 33 hetaste företag.

ScoreCleaner är ett notskrivningsverktyg för musiker, pedagoger ochensembleledare som noterar direkt från spel. Med fokus på musicerande ochintuitiv redigering har programmet kommit att öppna för ett helt nyttarbetssätt för musikutövare med behov av att skriva noter.– Musik är ett universellt språk och noter är ett ypperligt sätt attkommunicera musikaliska idéer. Vi tycker att steget från idé till noter skavara så kort som möjligt och därför gjorde vi ett program som noterar det manspelar – när man spelar det. För oss är det viktigt att människan är måttet ochtekniken är i musikens tjänst. Inte tvärt om, säger Sven Ahlbäck,forskningschef och grundare av DoReMIR Music Research.Programmet släpptes på den svenska marknaden i maj 2011 och sedan desshar företaget ihärdigt arbetat för att utveckla programvaran till fullo.– Vi har fått otroligt mycket feedback från användarna och det harhjälpt oss förstå vilken potential programmet har och vilka funktioner man sommusiker önskar sig. Vi har lyssnat på det, och det ScoreCleaner som vi nupresenterar är ett komplett verktyg för alla musiker, kompositörer, pedagogeroch ensembleledare, säger Sven Emtell, CTO och grundare av DoReMIR MusicResearch.Teknologin bakom ScoreCleaner är världsunik och bygger på akademiskforskning inom musikkognition, vilket innebär att programmet förstår och tolkarmusik på samma sätt som en människa. Till skillnad från andra program påområdet så analyserar och noterar ScoreCleaner den spelade musiken direkt utanatt användaren själv instruerar programmet – inget click-track eller separatainställningar av taktart, tonart eller rytm behöver göras. Dagens releaseinnebär att DoReMIR Music Research kan erbjuda ett program som täckeranvändarnas olika behov och möter upp de etablerade märkena på marknaden. ScoreCleaner 2.5 finns för nedladdning på www.scorecleaner.com/sv/skaffa