Snabbaste vägen till betalande kunder!

De flesta vet hur svårt det är att få finansiering innan man har betalande kunder. Tillgången på finansiering i de allra tidigaste skedena har tyvärr fortsatt nedåt, vilket senast beskrevs i en artikel Di i förra veckan.

Men det finns en beprövad väg för att komma framåt, trots det, som nästan alltid fungera. Den vägen heter: Utveckla din första prototyp eller produkt i nära samarbete med en tänkt första kund. Det låter ju så enkelt, men varför gör inte alla entreprenörer det?

Ja, det är väldigt lätt att tro att bara man i lugn och ro får utveckla den lösning som man kommit på, så kommer sedan marknaden stå där redo att köpa produkten när man har den klar. Tyvärr är det sällan så, utan risken är stor att man då utvecklar något som istället inte motsvarar till 100 procent vad de första kunderna primärt vill ha. Det kan därför vara ödesdigert och dyrt att, så att säga, låsa in sig i garaget och fila på sin Formel-1 bil tills den är perfekt.

Den framgångsrika vägen är istället att mycket tidigt försöka involvera en eller flera kunder i utvecklingen av den första produkten. Gör man det är sannolikheten stor att produkten/lösningen motsvarar ett verkligt kundbehov, vilket i sin tur gör det betydligt enklare att få in investerare i bolaget. Dessutom kanske det leder till tidig fakturering vilket är ännu bättre. Kundfinansiering genom fakturering är en underskattad finansieringskälla!

Det är här begreppet ”minimum viable product” kommer in. Det betyder att man på kort tid utvecklar en första säljbar version av sin produkt, kanske inte den där Fomel-1 bilen som man tänkte sig från början, utan mer en Passat! Men genom att överhuvudtaget börja sälja får man värdefull feedback från kunder och det blir betydligt lättare att få in finansiering till bolaget. Att göra så här kan kräva mod att våga överge sin dröm om den där fantastiska lösningen som man kommit på. Låt drömmen istället handla om tidig fakturering!