Nytt samarbete förenklar för startups inom hållbar energi

KIC InnoEnergy Sweden har valt att samarbeta med STING för att erbjuda Stockholmsbaserade startups inom energiområdet ett mer kraftfullt affärsutvecklingsstöd. Genom att kombinera organisationernas styrkor blir effekten av stödet än mer värdefullt för de nystartade bolagen.

KIC InnoEnergy bidrar med supportinom produktutveckling och kommersialisering med hjälp av sitt starkapartnerskap i Europa. STING adderar stöd inom affärsutveckling, finansiering,rekrytering, marknadsföring och nätverk.KIC InnoEnergy Sweden’s verksamhetsyftar till att stärka kopplingen mellan utbildning, innovation ochentreprenörskap inom hållbar energi. Den del av verksamheten som kallasBusiness Creation bidrar med kunskap och resurser för entreprenörer och nybildadebolag.– Vi kan tillsammans erbjuda nyaStockolmsbaserade bolag inom energiområdet ett starkare stöd än vad vi kunnatvar för sig. Genom KIC InnoEnergy Sweden kan bolagen lättare få finansieringoch förankring på den europiska marknaden. Tack var vårt omfattande europeiskanätverk med akademiska och industriella partners kan bolagen få en tidigtillgång till potentiella kunder och samarbetspartners så att de snabbarekommer ut på marknaden, säger Ingvar Eriksson, Director of Business Creation påKIC InnoEnergy.STINGs gedigna erfarenhet inomtidig bolagsutveckling och goda förankring i det svenska innovationssystemetger bolagen ett kompletterande kvalificerat stöd. STING har sedan starten 2002bidragit till utvecklingen av fler än 100 nystartade, innovativa teknikbolagmed målet att konkurrera internationellt och generera export från Stockholm.– Samarbetet med KIC InnoEnergy harvuxit fram under mer än ett år och när vi nu formaliserar detta förenar vi debästa resurser som finns i Stockholmstrakten för bolag inom energiområdet. Videlar synen på vad som krävs för att skapa hållbara tillväxtföretag och tariktigt bra idéer ut på en global marknad. KIC InnoEnergy’s breda kontaktnät iEuropa tillsammans med vårt upparbetade system för affärsutveckling leder tillen snabbare internationalisering för dessa bolag, säger Magnus Rehn,Affärscoach Cleantech på STING. www.kic-innoenergy.com