Två STING-bolag bland topp 5 på Deloittes Fast 50-rankning

Fast 50 är listan över Sveriges snabbast växande teknikföretag. Bland de fem främst placerade företagen hittar man två STING-bolag: Överst på listan finns Midsummer, som producerar maskiner för solcellstillverkning; och på femte plats SEEC, som löser fastigheters värme- och/eller kyl behov med sina geoenergilager i marken.

För tionde året i rad delar Deloitte tillsammans med Affärsvärlden och Svenska Riskkapitalföreningen ut en årlig utmärkelse till de snabbast växande teknikföretagen i Sverige. – Att två STING-alumner finns med i topp 5 på Fast 50 är otroligt roligt och visar på styrkan som finns inom STING-sfären. Jag är väldigt stolt över dem och gläds av att vi har kunnat vara med och bidra till bolagens kraftfulla tillväxt och utveckling, säger Pär Hedberg, grundare och VD på STING (Stockholm Innovation & Growth).  Trots en lågkonjunktur inom solenergibranschen ser Sven Lindström, VD på Midsummer, ljust på framtiden.– Vi pratar med ett flertal kunder som är långsiktiga och som vill investera. I bästa fall kan vi få ett avtal klart före nyår. Vi har kapacitet att tillverka tio maskiner per år här i Järfälla och på två års sikt är jag övertygad om att marknaden är tillbaka i balans, säger Sven Lindström till Affärsvärlden.Johan Larsson, VD på SEEC, tror också på en fortsatt stark utveckling för sitt miljöteknikföretag. Med SEECs lösning för uppvärmning och kylning av byggnader kan primärenergin reduceras med 70 procent genom att energin lagras istället för att produceras.– Många fastighetsägare satsar idag på att miljöcertifiera både nya och äldre fastigheter. Där kan vår lösning bidra starkt till en effektiv energiförbrukning och som dessutom är betydligt billigare än t ex fjärrvärme, säger Johan Larsson.I dag finns rankningen Fast 50 i Nordamerika, Europa, Asien och Afrika. För att klassas som ett Fast 50-företag måste bolaget utveckla äganderättsskyddad teknik, tillverka teknikrelaterade produkter eller använda en stor del av sina egna resurser till forskning och utveckling av teknik. Bolagen ska ha en omsättning som basåret överstiger 50 000 euro och för slutåret 800 000 euro. Företaget ska ha bedrivit verksamhet under de senaste fem åren. www.midsummer.sewww.seec.sewww.deloitte.se/fast50