SEEC i top 5 på Deloittes lista över Sweden Technology Fast 50

Med en tillväxt på 3 061% de senast fem åren placerade sig SEEC som nummer fem bland Sveriges snabbast växande teknologiföretag. Deloitte Sweden Technology Fast 50 och Rising Stars
 är den enda branschöverskridande utmärkelsen för teknologiföretag i Sverige.

– Vi är mycket glada och stolta över utmärkelsen som tydligt visar att det finns en ökad efterfrågan på effektiv teknik för uppvärmning och kylning av fastigheter. Många fastighetsägare satsar idag på att miljöcertifiera både nya och äldre fastigheter. Där kan vår lösning bidra starkt till en effektiv energiförbrukning och som dessutom är betydligt billigare än t ex fjärrvärme. Vi tar tillvara på den energi som finns lokalt som t ex solvärme och frånluft från ventilationssystem och säsongslagrar den i marken, säger Johan Larsson, VD på SEEC.Idag bidrar fastigheter till en stor andel av koldioxidutsläppen och står dessutom för runt 40 procent av den globala energiförbrukningen. Med SEECs lösning för uppvärmning och kylning kan primärenergin reduceras med 70 procent genom att energin lagras istället för att produceras. Sommarens överskott av värme lagras i marken och används för uppvärmning under vintern. Eller omvänt lagras kyla på vintern för att använda till kylning av fastigheter. Med SEEC Geoenergilager kan energiräkningen mer än halveras från dag ett och våra kunder minskar drastiskt sitt beroende av externa energileverantörer.
Utmärkelsen Sweden Technology Fast 50 delades ut för första gången i Sverige 2003, och i år för tionde året. Rankningen inkluderar såväl publika som privata bolag och omfattar all typ av teknologi, från internet, datorer och annan datautrustning till Biotech och Greentech. Tillväxten i nettoomsättningen beräknas från begynnelseåret till slutåret enligt tillgängliga årsredovisningar hos Bolagsverket per den 31 juli. För Fast 50 mäts tillväxten under åren 2007-2011, och för Rising Stars under åren 2009-2011. Läs om priset, bakgrund och mer detaljerade kriterier på www.deloitte.se/fast50. www.seec.se