Antrad Medical tar in ytterligare 5 MSEK från befintliga och nya ägare

Antrad Medicals produkt adresserar ett stort behov inom akutsjukvården; att snabbt få tillgång till plasma vid behandling av traumapatienter och vid operationer. Kapitaltillskottet ska användas till företagets marknadsintroduktion av deras första produkt, Antrad UFT100, en maskin som tinar frusen blodplasma på fem minuter, en procedur som annars tar 20-40 minuter. En av investerarna, Håkan Englund, går också in i Antrads styrelse.

Antrads innovativa teknik värmer blodplasma på ett snabbt och hygieniskt sätt med hjälp av ett elektriskt fält. Med en unik och enkel fältutjämnare säkerställer företaget att plasman värms homogent.”Antrad har utvecklat en produkt som representerar en ny generation av produkter för plasmahantering, och som har en stor potential att bli den nya standarden för att tina plasma. Genom att produkten kommer att bli lanserad under det första halvåret 2013 mot en marknad med tydliga kundbehov har jag gjort bedömningen att den kommersiella risken är låg. Sammantaget är därför Antrad ett mycket attraktivt investeringsobjekt”, säger Håkan Englund, investerare och ny styrelsemedlem i Antrad Medical.Antrads metod för att tina blodplasma är testad och analyserad av ledande kliniska partners på välkända och respekterade sjukhus där man använt temperaturövervakning och tekniker så som HPLC-MS. De positiva resultaten har publicerats i ledande vetenskapsmagasin. Företaget grundades 2008 och är baserat på forskning framtagen av Lars Ekemar, CTO på företaget. www.antrad.se