Sjung i din iPhone och få en notbild via DoReMIRs nya app

DoReMIR Music Research lanserar i november ScoreCleaner Notes – en iPhone-app som kan analysera musik direkt från audio och ge en korrekt notbild. Med andra ord – sjung, vissla eller spela in en enstämmig melodi i telefonen, så förvandlas inspelningen via ScoreCleaner Notes till midi-ljud och en notbild.

Melodiernakan sen delas med andra Notes-användare och via molnet kan de även hämtas in inotationsprogrammet ScoreCleaner Desktop där de kan arrangeras och byggas uttill hela orkesterpartitur. Appen är både ett självständigt verktyg förmusikskapande och ett starkt komplement till ScoreCleaner Desktop somlanserades 2011. www.scorecleaner.com