Bizcamp Tel Aviv: Intryck från det innovativa Israel

Cities Summit

Utomhusutställning på seminariet ”Cities Summit” om framtidens städer, i Tel Aviv.

Bizcamp Tel Aviv: 10 europeiska startups från nio länder är inbjudna att lära känna det innovativa Israel genom att under 10 dagar delta på workshops och seminarier, träffa nya och erfarna israeliska entreprenörer, göra studiebesök på R&D-center och träffa riskkapitalbolag. Bizcamp Tel Aviv är ett nytt initiativ från israeliska staten och Tel Aviv stad som syftar till att stärka banden mellan det israeliska startup-ekosystemet och dess europeiska motsvarighet.

Sverige representeras i detta sammanhang av undertecknad (Carlo Pompili, VD på Telcred) och nedan följer en kort sammanfattning av mina intryck efter ca en vecka i Tel Aviv.

Den israeliska startup-scenen är nästan helt koncentrerad till Tel Aviv; en stad vid Medelhavets kust och ungefär lika stor som Göteborg. Staden som sådan är, till skillnad från den större staden Jerusalem, väldigt västerländsk och ”casual” till sin karaktär. Folk går klädda hur de vill och alla pratar bra engelska. Precis som i Stockholm sitter många och knappar på sina smartphones och i princip varje restaurang och café har gratis WiFi. Däremot är de flesta startups koncentrerade till ett ganska litet område där man också hittar många bra restauranger, barer och klubbar.

Entreprenörskulturen här är väldigt influerad av USA. Många pratar om de amerikanska företag de har som förebilder, försöker etablera samarbeten med, eller hoppas bli uppköpta av. Det amerikanska inflytandet märks också, mest på gott, i hur man tränar sin pitch och resonerar kring kapitalanskaffning. En intressant erfarenhet var att man precis som hemma i Sverige anser att det är ett problem med kapitalanskaffning i framför allt tidiga skeden. Annars skiljer sig startup-kulturen lite från Sverige genom ett mycket starkare fokus på det man här kallar ”consumer Internet” dvs Internet-tjänster som vänder sig direkt till konsument.

Carlo pitchar på StartTWS

Carlo pitchar på StartTWS

Det senare var tydligt på en endagskonferens vi deltog på som heter ”StartTWS”. Några utvalda startups fick delta i en pitchtävling där de fick presentera sina bolag inför en domarpanel av erfarna investerare samt publik bestående av några hundra entreprenörer, riskkapitalister och journalister etc. Jag pitchade Telcred. Även om jag inte vann något pris var det en kul erfarenhet och många kom fram i pausen efteråt och ville veta mer.

Det har varit en mycket intressant erfarenhet att få komma till Tel Aviv. Israel är ett land med väldigt olika och ibland motsägelsefulla miljöer som det är svårt att bilda sig en uppfattning om på distans, enbart genom det som skrivs i media. En sak som jag uppskattat är att folk är väldigt öppna med att landet befinner sig i konflikt med sina grannländer och att det finns olika sätt att se på den situationen. Ämnet är inte alls tabu och vi har flera gånger blivit direkt uppmanade att diskutera och ställa frågor om den politiska situationen. Slutligen är det också intressant att notera att många av dem vi träffat själva flyttade hit ganska nyligen för att de ser hela landet som en startup som de vill vara med och bygga.

/Carlo Pompili, Telcred

Telcred är ett svenskt startup-bolag som utvecklar en ny typ av passersystem baserat på NFC (Near Field Communication). NFC är en radioteknik som nu börjar byggas in i mobiltelefoner och som gör det möjligt att ersätta alla de kort vi har i plånboken, t.ex. kreditkort och kort för att resa med kollektivtrafiken, med mobiltelefonen. Mer information: www.telcred.com