Svenska Aerogel flyttar in i Avaström

Den första oktober flyttar företaget Svenska Aerogel in i Ericssons gamla lokaler i Avaström i Gävle. Företaget utvecklar bland annat sitt egna material Quartzene® för isoleringstillämpningar.

Svenska Aerogel tog i början av 2012 in 10 miljon kronor från bl a Energimyndigheten, ALMI och ReCap i expansionskapital. Under året har företaget jobbat tillsammans med Rejlers med att planera produktionsuppbyggnaden. Lämpligaste lokal för att samla det växande företaget har visat sig vara Avaström och i förra veckan blev hyresavtalet klart med Fastpartner. Redan den första oktober kommer kontor och labbverksamhet att flytta in.Produktionsanläggningen av materialet kommer även att finnas här så småningom. Beslut om produktionsstart ska tas och tanken är att den första produktionsenheten med en kapacitet att i enskifte producera 150 ton Quartzene® per år ska stå klar i slutet av 2013.Svenska Aerogel har, baserat på egen forskning, utvecklat en patenterad och flexibel metod för att producera en högeffektiv variant av det mycket lätta och porösa materialet aerogel till en signifikant lägre kostnad än vad som tidigare har varit möjligt. Teknologin erbjuder därför intressanta möjligheter för ett antal högvolymproducerande industrier. Bolagets egna material, Quartzene®, är miljövänligare än andra aerogelmaterial, och framförallt väsentligt billigare.Materialet kan användas i många sammanhang. Isolering är idag ett huvudspår, andra applikationsområden är filtrering av luft eller vätskor, eller som tillsats i t ex betong, färg, kosmetika eller läkemedel. Innovationen har sitt ursprung ur forskning från både KTH och Högskolan i Gävle. www.aerogel.se