Stor potential till svenska exportframgångar

Till årets Stockholm Cleantech Venture Day kommer flera erfarna talare som utifrån olika utgångspunkter ger sin syn på de utvecklingsmöjligheter som finns för svenska företag. Ett annat viktigt inslag är tre parallella workshops som behandlar branschens ljusa framtid i Sverige, Smart Grids enorma potential, samt hur svenska företag bäst kan lyckas på de stora tillväxtmarknaderna.

Ämnena för årets workshops är noggrant utvalda för att svara mot marknadens efterfrågan av senaste kunskap inom området samt visar på behoven och möjligheterna till affärer internationellt. Workshopformatet är ett effektivt sätt att belysa och diskutera specifika frågeställningar utifrån investerares och företagares perspektiv.– Tidigare Stockholm Cleantech Venture Day har givit mycket goda resultat. Investerare har fått ett större intresse för branschen och deltagande företagare har fått kapital och nya industrirelationer. Genom att även arrangera parallella workshops ger vi samtliga deltagare möjlighet att välja fördjupningsområde inom cleantech, säger Hanna Eriksson Lagerberg, affärsutvecklare, Stockholm Cleantech. Årets tre workshops är:1. Cleantechs ljusa framtid i SverigeWorkshopen behandlar hur dagens investeringar i cleantech ser ut i Sverige samt vilka de huvudsakliga forskningsområdena inom förnybar energi är. Därtill behandlas även hur de svenska statliga insatserna inom området ser ut. Talare är; Sten Engström, chef för Cleantech, Invest Sweden; Linus Palmblad, Program Manager, Energimyndigheten; Dag Agnvall, Senior Advisor, Energimyndigheten.2. Smart Grids enorma vinstpotential i SverigeSmarta elnät kan på ett intelligent sätt integrera alla slags energikällor – nya och konventionella, storskaliga och småskaliga. Smarta elnät gör det också möjligt för elkonsumenterna – såväl företag som privatpersoner – att själva bli elproducenter och sälja sitt överskott över nätet. I den omställning av energisystemen som nu sker globalt öppnas nya intressanta möjligheter upp för etablerade företag, innovatörer, entreprenörer och investerare. Den industriella överblicken över Smarta elnät inom vilka nya affärsmöjligheter öppnas, kommer att belysas av Kenneth Johansson, VD, KIC InnoEnergy Sverige, och Håkan Johansson, Senior Specialist, Smart Grid, som är aktiv i marknadsföring av Smart Grid initiativet inom ABB. KIC InnoEnergy är ett nytt europeiskt initiativ för att stärka takten i innovation på området hållbar energi.3. Framgångsrik export av svensk miljöteknikDen tredje workshopen handlar om hur svenska miljöteknikföretag mer konkret bör gå tillväga för att lyckas på internationella tillväxtmarknader. Jonas Röttorp, affärsutvecklingschef, IVL Svenska Miljöinstitutet, kommer att dela med sig av sina erfarenheter och ge exempel på svenska exportframgångar. www.stockholmcleantechventureday.com