Att göra saker enkelt är svårt

För att lyckas i din internationalisering måste ditt företag ha god kunskap om olika marknader och deras specifika förutsättningar. Jag har nu under två dagar medverkat i Go Global Medtech-programmet som STING kört i fyra år med medtech-företag från hela Sverige. Målet är att skaffa dig så mycket kunskap så att du vet hur och var du ska gå globalt.

Vid detta tillfälle handlade det om hur man gör affärer i Asien, och värdföretaget för denna del var Elekta. Att Go Global Medtech har en mängd bra värdföretag som delar med sig av sina erfarenheter till unga medtech-företag i utvecklingsfas är oerhört nyttigt och värdefullt – de unga lär av de gamla och erfarna!

En av dagarna medverkade Elektas koncernchef Tomas Puusepp, och även affärutvecklingschefen Sören Johansson som agerade moderator i frågestunden.

Några väldigt kloka råd vi fick från Tomas Puusepp var följande:

  1. Välj din marknad som du går in på först.
  2. Välj din kund med omsorg. Denna första kund kan vara väldigt viktig för dig och kan användas för att få nya kunder.
  3. Välj distributionspartner med omsorg som du ska samarbeta med.
  4. Satsa på export dag 1. Sverige är för litet.
  5. Undvik exklusiva avtal.
  6. Tappa aldrig kontakten med dina slutkunder. Du måste veta vad de tycker om dina produkter, utan mellanhänder.
  7. I dåliga tider – fokusera på det som går bra i företaget och inte på det som är dåligt! Det tar mycket onödig energi.
  8. Kopiera bra idéer från konkurrenterna.
  9. Ifrågasätt vad du gör varje dag! Bidrar du som medarbetare med något viktigt till kunderna?
  10. Välj din styrelse som ska vara engagerad och förstå vad ni gör. En stor fördel är om de dessutom är delägare i företaget för då kan du få managementresurser.

Den kanske bäst sammanfattande insikten vi deltagare fick var att göra saker enkelt är svårt. Försök att inte krångla till saker utan var tydlig och rak. I organisationer med många akademiker och högutbildade människor är det en konst att inte göra saker för komplicerade.