SEECs geoenergilager minskar energikostnaderna för Brf Dikten 2 i Solna

Brf Dikten 2 på Virebergsgatan i Solna består av 186 lägenheter och 65 lokaler med en totalyta på 20 000 m2. Föreningen reducerar nu sin energiräkning genom att konvertera från fjärrvärme till SEECs geoenergilager.

– Med ett eget system för uppvärmning tar föreningen kontroll över sin energiräkning och slipper den monopolsituation som upplevs med fjärrvärme. Den el som delar av den nya anläggningen drivs av upphandlas på en öppen marknad och väljer man grön el, som till exempel vindkraft, blir miljöpåverkan nära noll. Den totala årskostnaden blir dessutom betydligt lägre redan första året jämfört med fjärrvärme, säger Johan Larsson, VD på SEEC.I ett geoenergilager lagras överskottsvärme på sommaren och används sedan för uppvärmning på vintern. Lagret styrs via ett patenterat styr- och reglersystem som effektivt mäter och hanterar energiflödena. För Dikten 2 handlar det om totalt 37 borrhål. – Vi är mycket glada att Brf Dikten 2 har valt SEECs geoenergilager. Den 10 september startar vi borrningen och systemet kommer att driftsättas under våren 2013. Kostnads- och miljöeffektiv uppvärmning ligger högt på många bostadsrättsföreningars agendor och vi ser därför ett ökat intresse för vår lösning. Många blir överraskade när de förstår hur mycket pengar de kan spara, säger Johan Larsson. www.seec.se