Kanon för Sverige att riskkapitalet har blivit globalt!

Förra veckan kickstartade vi hösten med en STING-AW på Entreprenörskyrkan tillsammans med Fredrik Cassel, general partner på Creandum, och ett gäng bolag. Det var inspirerande att höra Fredrik inleda med att konstatera att Creandum är överlyckliga över att sitta i Stockholm. “Här finns grymt duktigt folk med bra idéer och det bubblar av spännande projekt”, sa han. STING skriver under på det!
 
Här följer ytterligare några av Fredriks reflektioner från kvällens event:
1. Fredrik konstaterade att den nordiska VC-marknaden har krympt från 50 till 5 aktiva investerare på 10 år, och att konkurrensen om spännande projekt nu primärt kommer från internationella investerare. ”Riskkapitalet har blivit globalt och det tycker vi är kanon”, sa han. Creandum går gärna in tidigt, som första lokala VC-investerare, men ser det som mycket positivt om bolagen i senare skeden tar in internationella investerare som kan fungera som dörröppnare och kontaktskapare för expansion i nya marknader.

2. Creandum letar efter bolag som drivs av starka individer med en aggressiv expansionstanke. “Personerna måste vara villiga att flytta dit affärerna finns och visa ett kompromisslöst engagemang.  Då finns förutsättningar att en startup växer till miljardföretag”, sa Fredrik.
Givet att det finns en stor marknad förstås, vilket är Creandums första urvalskriterium.

3. Fredrik gav också entreprenörerna rådet att ”ta pengarna när de ligger på bordet”. Har man en vision om att bygga något riktigt stort så är det bättre att ta in ordentligt med pengar och bli utspädd, än att förlora dyrbar tid genom att skedmata bolaget och därmed hämma dess tillväxttakt. Fredrik konstaterade också att de entreprenörer som är duktiga på att resa pengar kommer att ha en konkurrensfördel genom hela sin resa.

Under hösten kommer STING att arrangera fler spännande events med kunniga gäster. Håll koll här på bloggen för att ta del av det som händer!