Prins Daniel besöker STING och diskuterar entreprenörskap

Prins Daniel har ett stort intresse för entreprenörskap, innovationer och företagande. Onsdagen den 29 augusti besökte Prins Daniel affärsacceleratorn STING för att diskutera just dessa frågor och för att lära sig mer om STINGs arbete med att hjälpa startups att växa snabbare.

Pär Hedberg, grundare och VD på STING, presenterade hur STING jobbar för att skapa rätt förutsättningar för nystartade innovativa bolag att snabbare utvecklas till internationella exportföretag. Prins Daniel imponerades av det ekosystem av affärsstöd som STING erbjuder bolagen, och ställde frågor kring utmaningar och möjligheter och delade också med sig av sina egna erfarenheter som entreprenör.– Det är otroligt roligt att Prins Daniel intresserar sig för vår verksamhet och vår utmaning att hjälpa bolagen med sina internationaliseringar, säger Pär Hedberg. Vi hade ett mycket öppet och engagerande samtal och det är tydligt att Prins Daniel har en passion för och stor kunskap om entreprenörskap.Prins Daniel träffade även entreprenörer från STING-bolag som berättade om sina innovationer och svarade på prinsen frågor om deras utveckling. Bland dem var Johan Ingvast, medgrundare och CTO på Bioservo, som har varit med och tagit fram en robothandske som hjälper personer som förlorat muskelstyrkan i greppet att hitta ny kraft i handen och armen.– Det var roligt att se Prins Daniels positiva respons när han provade vår robothandske, säger Johan Ingvast. I samtalet uppfattade jag att Prinsen delade uppfattningen att handsken bör kunna hjälpa många. Siamak Ayani, grundare och VD på OculusAI, fick också presentera sitt bolags innovation för Prins Daniel; en applikation för mobil produktigenkänning. – Jag är mycket glad att Prins Daniel engagerar sig i frågor kring entreprenörskap och företagsbyggande, säger Siamak Ayani. Prins Daniel har själv en bakgrund som entreprenör och känner till många av de utmaningar som man står inför. För att bygga nästa stora internationella framgångsbolag måste det satsas mer resurser på kommersialisering av innovationer. Till exempel är tillgången till kapital i tidiga skeden fortfarande väldigt dålig i Sverige. Prins Daniel har god förståelse för dessa utmaningar och hans engagemang betyder väldigt mycket.Foto: Linda Romppala www.bioservo.sewww.oculusai.com