HiNation sprider ljus till 42 familjer i Kenya

HiNation har i samarbete med hantverksgruppen BLOW! och Orrefors bidragit till att 42 solcellslampor, HiLights, skänks till familjer i Mathare Valley, en slumbosättning i Nairobi, Kenya. I lördags genomfördes en glasauktion på Orrefors glasbruk, och pengarna kommer att omsättas till solcellslampor till hjälporganisationen MUST i Mathare Valley. De 42 000 kr som kom in genom auktionen kommer att bidra till väsentligt förbättrade levnadsförhållanden för över 200 personer i Mathare.

– Vi är stolta och glada att BLOW och Orrefors valde HiNation som samarbetspartner för auktionen. En bidragande orsak är att vi tydligt kan visa vart pengarna tar vägen; vilken konkret nytta HiLights kan göra för mottagarna”, säger Linda Krondahl, grundare och VD för HiNation AB. ”Genom att vi har nära kontakt med mottagarna i MUST kan vi återkoppla till BLOW, Orrefors och deltagarna i helgens auktion hur deras gåvor kommer till nytta.– Det känns fantastiskt att vår passion för glas och konsthantverk kan bli till ljus för de som verkligen behöver det, säger Markus Emilsson en av medlemmarna i BLOW.BLOW auktionerade ut hela utställningen ”Inspired By You” och Orrefors bidrog med konstglas från Lars Hellstens tid på Orrefors glasbruket. ”Inspired By You” skapades med inspiration inlämnat av de som besökt Blow i hyttan under sommaren. Det är således inte bara de som ropade in konstföremålen under auktionen i lördags som bidragit till att 42 familjer i Mathare Valley nu kommer tillgång till solcellslampor i sina bostäder, utan även alla de som bidragit med inspiration för att göra utställningen.– Att skapa möjlighet för så många att på ett så enkelt och lustfyllt sätt kunna bidra till något som verkligen gör skillnad för människors livsvillkor känns otroligt bra, säger BLOWs medlemmar.  I praktiken innebär 42 solcellslampor att drygt 200 personer får en bättre livssituation. Mätningar visar att i hem där det finns tillgång till solcellslampor eller elektriskt ljus så studerar barnen i snitt två timmar mer per dag och får bättre resultat i skolan. Räknat på ett snitt av tre barn i varje familj så innebär lördagens auktion ca 250 timmars extra studietid/dag. Ljus innebär även en mycket mer tryggare och säkrare tillvaro. Ett stort problem i slumbosättningarna är fotogenrelaterade skador och fotogen är det alternativ som annars används. Bara i Angola dör 30 000 människor/år i just fotogenrelaterade skador.HiLight är liten bärbar, kompakt solcellsprodukt som ger användaren 20 timmar starkt ljus eller upp till 10 mobiltelefonladdningar efter en dag i solen. Företaget fokuserar på tillväxtländer, främst i Afrika och Asien, där majoriteten fortfarande lever utan el. HiLigt i används idag bland annat i massajstammar i norra Tanzania och av Rädda Barnens personal i fält. HiNation har med sitt tydliga fokus på miljömedvetenhet och fattigdomsbekämpning på tillväxtmarknader tilldelats stöd från såväl Vinnova, Tillväxtverket och SIDA.HiNation kom i kontakt med MUST tidigt våren 2011 genom den studie som genomfördes av två studenter på KTH. MUST är en hjälporganisation i Mathare Valley, en slumbosättning i utkanten av Nairobi, som arbetar för att stödja kvinnor och barn. HiLight testades av medlemmarna för att se om och hur den kunde förbättra deras vardagliga liv. Studien visade på mycket goda resultat genom att familjerna fick både ljus i hemmet och möjligheter till en ökad inkomst. www.hination.se