Miljöeffektivt geoenergilager från SEEC ska värma och kyla Sweco-huset

Sweco-huset i Marieberg totalrenoveras för att rymma företagets 1 450 medarbetare i Stockholm. AMF Fastigheter har valt ett styrt borrhålslager från SEEC för uppvärmning och kylning av byggnadens 37 000 kvm som ett led i att reducera energianvändningen. Målet är valör guld för klassningssystemet ”Miljöbyggnad” där även energianvändningen ska uppfylla högsta nivån.

– Som ett led i att skapa en modern, effektiv byggnad med hållbarhet i fokus har vi valt att byta system för uppvärmning och kylning. SEEC:s teknik var den lösning som mötte våra krav på bästa sätt. Jag ser med tillförsikt fram emot att se de positiva miljömässiga och ekonomiska effekter som geoenergilagret kommer att ge, säger Michael Eskils, miljöansvarig på AMF Fastigheter.Med den stora minskningen av konsumtion av primärenergi som ett borrhålslager från SEEC erbjuder så reduceras energianvändningen för att uppfylla högsta nivån i klassningssystemet ”Miljöbyggnad”.I ett borrhålslager lagras överskottsvärme på sommaren och används sedan för uppvärmning på vintern. Omvänt lagras kyla på vintern för att användas som frikyla på sommaren. Energilagret styrs via ett patenterat styr- och reglersystem som effektivt mäter och hanterar energiflödena. För Sweco-huset handlar det om 28 borrhål på vardera 260 meter.– Vi är mycket glada att AMF Fastigheter har valt SEEC:s geoenergilager. Den 2 juli startade vi borrningen och systemet beräknas vara i drift under hösten 2012. Att vi får bidra med en viktig komponent i AMF Fastigheters mål att miljöcertifiera byggnaden känns väldigt roligt och inspirerande, säger Johan Larsson, VD SEEC.www.seec.se