Full pott till Brighter från Stiftelsen Svensk Industridesign

Under maj och juni utlyste Stiftelsen Svensk Industridesign designcheckar om max 250 000 kronor för små och medelstora företag. Företagen ska använda design som metod för att utveckla nya produkter eller tjänster som har relevans för människors hälsa och välbefinnande. I konkurrens med 60 andra bolag har Brighter som enda företag fått full pott från SVID.

Utlysningen fick ett mycket stort gensvar. Under ansökningsperiodeninkom 60 ansökningar om totalt 12 miljoner kronor till SVID. ”Beskedetatt Brighter har fått en designcheck känns fantastiskt. Och att vi sedan var deenda som fått fulla beloppet i den hårda konkurrensen gjorde att det kändesnästan overkligt”, säger Truls Sjöstedt, VD på Brighter. www.brightercompany.com