bioservo-robothandske

Mathias Eriksson skadade sin underarm svårt i en olycka i tonåren då han lutade sig mot ett fönster som gick sönder. Som följd av det har han permanenta skador i musklerna och senorna i underarmen, och bara ca 75 procent av kraften kvar i handens grepp. Med svenska bolaget Bioservos robothandske, SEM Glove, kan Mathias och andra personer med svag handstyrka få ny kraft i händerna.

Mathias nedsatta styrka i hand och arm gör att många moment i vardagen och arbetet blir mycket tyngre och mer påfrestande. Med en SEM Glove blir allt lättare. Mathias poängterar speciellt möjligheten att kunna bära kartonger och tunga saker där båda armarna och händerna behövs, som till exempel att kunna bära hem matkassar i båda händerna.Han berättar även att det är stor skillnad på olika grepp.– Att greppa runt ett handtag är inte det svåraste. Men när jag vill greppa och plocka upp ett föremål uppifrån gör SEM Glove en enorm skillnad. Det är just i det greppet jag är som svagast, säger Mathias.Svenska bolaget Bioservo, som tagit fram SEM Glove, har sedan 2006 utvecklat robothandsken med syfte att hjälpa personer med svagt handgrepp att få ny kraft och normal handstyrka. Bakom den svenska innovationen står KTH, och förra året var den senaste versionen klar för serieproduktion.Peter Lans har gravt försvagad kraft i handen på grund av en olycka för några år sedan då han så gott som krossade hela handleden på vänster hand. Han har opererat handleden ett flertal gånger och sedan en tid tillbaka är handleden nu stelopererad.I sitt arbete på järnhandeln Nya Järn och Maskin i Kristinehamn arbetar Peter som ansvarig för logistiken. Det handlar bland annat om att ta emot leveranser och hantera lagret. I april fick Peter en SEM Glove utskriven som arbetstekniskt hjälpmedel av Arbetsförmedlingen i Kristinehamn. Han har haft stor nytta av den i sitt arbete. Den extra kraften i handsken hjälper honom att hantera kartonger och tunga varor på lagret och i butiken.– Jag klarar mitt arbete mycket bättre tack vare handsken. Framför allt efterson jag lyfter väldigt många lådor och varor under en arbetsdag, säger Peter Lans.