SCVD2012

Miljöteknikföretag som söker finansiärer får chansen att träffa investerare under Stockholm Cleantech Venture Day den 27 september i år. De tävlar dessutom om chansen att vinna 100 000 kronor. Temat för evenemanget är i år energi och vatten. Investerare från hela världen kommer att delta. Alla företag som arbetar med avancerad miljöteknik är inbjudna att anmäla sig. Efter en utsållning kommer de 20 företag som anses ha bäst möjligheter att utvecklas att bjudas in för att träffa investerare och erövra priset.

Det är femte gången som Stockholm Cleantech Venture Day arrangeras. En viktig del under evenemanget är att de deltagande företagen presenterar sig för investerare. Under dagen och kvällen kommer det också att finnas flera möjligheter till mer informella möten och diskussioner. Deltagarna får även höra presentationer av talare från olika delar av världen som berättar om möjligheterna för miljöteknikföretag. Dagen avslutas med galamiddag och utdelning av pris till det företag som en jury utser till “Cleantech Company of the Year”. Erfarenheterna från tidigare evenemang säger att många av de företag som deltar hittar investerare.Stockholm Cleantech Venture Day är ett led i ansträngningarna att utveckla företag som bygger på avancerad miljöteknik.–Små företag som arbetar med cleantech är framtiden för Sverige, Europa och hela världen. De har två stora fördelar: De arbetar med ny teknik för att komma till rätta med miljöproblemen och de har potential att skapa tillväxt och sysselsättning, säger Magnus Rehn, business coach på STING, som är en av organisationerna som står bakom Stockholm Cleantech Venture Day.–Små företag behöver oftast kapital för att kunna utvecklas till större exportföretag. Därför finns Stockholm Cleantech Venture Day. Här får nya företag möta kapitalstarka investerare, fortsätter Magnus Rehn.AnmälanFöretag som vill deltaga anmäler sig på anmälningssidan. Senast 31 aug!Att vara med i evenemanget Stockholm Cleantech Venture Day, med galamiddag och prisutdelning, kostar 2 000 kr. Sista dag för anmälan är 15 augusti.  Bakom Stockholm Cleantech Venture Day står STING (Stockholm Innovation & Growth AB) och Stockholm Cleantech. www.stockholmcleantechventureday.com