Entrans-atvidaberg

Miljöteknikbolaget Entrans har fått sin första order på ett FlexiGen-system för kombinerad el- och värmeproduktion. FlexiGen ska anslutas till Åtvidabergs Industrigallerias hetvattenpanna och kommer att sänka fastighetens el- och värmekostnad med 30 respektive 70 procent.

Entrans har fått en order från Industrigallerian i Åtvidaberg som omfattar ett FlexiGen-system baserat på Entrans patent. Under eldningssäsong används FlexiGen som ett elkraftverk och producerar ca 75 kW el av lika mycket värme från pannan. När hetvattenpannan stoppas skiftar FlexiGen till värmepump för att tillgodose fastighetens behov av värme.”Här är Entrans FlexiGen unik”, säger Claes Drougge, delägare och VD i Industrigallerian. ”Inte nog med att vi gör en avsevärd besparing genom att producera vår egen el under eldningssäsongen; under den varmare årstiden sparar vi dessutom pannan när den annars skulle gått i dellast och sänker samtidigt värmekostnaden med upp till 70 procent. Det här är energiåtervinning när den är som bäst, och miljöaspekten är av oerhörd vikt för oss”.Industrigallerian är, förutom att vara en av nordens största industrifastigheter med 50 000 kvm produktions- och kontorsytor, ett så kallat ”Industrial Business Residence” där företagen genom en unik samverkansmodell ges möjlighet att utveckas snabbare än vad svenska företag normalt gör. Konceptet har i media fått benämningen ”Åtvidabergsmodellen”.  ”Ordern är oerhört viktig för oss, både för att den visar ett förtroende för Entrans och vår produkt, och som referens. Nu får vi en möjlighet att visa alla potentiella kunder vårt FlexiGen-koncept, säger Johan Hellqvist, vd på Entrans. www.entrans.se