Cathprint-miljonorder

CathPrint har startat ett kundprojekt tillsammans med det norska bolaget Spiro Medical för att vidareutveckla ett system för diagnos av sömnstörningar. Systemet har tidigare sålts av MRA Medical och finns idag installerat på över 200 kliniker över hela världen. Utvecklingen, som stöds finansiellt av Innovasjon Norge, består bland annat i att utveckla en engångskateter i stället för den kateter som idag återanvänds.

CathPrint har kontrakterats för att utveckla och producera katetern för Spiro Medical. Utvecklingsdelen av kontraktet har ett ordervärde av 3 miljoner kronor. Baserat på kundens prognoser kommer tillverkningen att bidra till CathPrints försäljning med ca 7 miljoner kronor år 2015. ”Uppdraget är mycket viktigt för oss och representerar ett stort steg framåt för att förbättra vår mätteknik och vår produkt. CathPrints teknologi är banbrytande och enastående i sitt slag”, säger Adm Dir Dr Med Magne Tvinnereim på Spiro Medical.”Det här är ett stort genombrott för oss”, säger Bengt Källbäck, VD och grundare av CathPrint. ”Vi har under flera år utvärderat vår teknik för ett antal kunder som har sett de fördelar vi kan erbjuda, framför allt rationell produktion som medger engångskatetrar i högre utsträckning än tidigare. Nu blir vår teknik etablerad på marknaden och vi kommer att söka nytt kapital för mer offensiv marknadsföring.”CathPrint som bildades 2006 erbjuder sin teknik, CathPrint ™, till företag som producerar endoskop eller katetrar som innehåller sensorer och elektroder.  Tekniken är baserad på rationella produktionsmetoder inom elektronikproduktion, i motsats till dagens produktion som i stor utsträckning är ”avancerat hantverk under mikroskop”. Detta betyder att CathPrint ™ ger möjlighet till mer avancerade katetrar till lägre kostnad än existerande produkter, och därför möjliggör engångskatetrar i hög utsträckning, vilket ger rationellare vård och högre patientsäkerhet.  www.CathPrint.se