OculusAI-Matsgard

OculusAI Technologies AB, ett svenskt teknikdrivet bolag specialiserat på bildigenkänning på internet, får en ny storägare i Peder Matsgård, känd entreprenör och framgångsrik affärsman. Matsgård kommer även att tillträda som styrelseordförande i bolaget och målsättningen är att inom ett år vara marknadsledande i att leverera intelligenta applikationer för bildigenkänning som hjälper företag och handelssajter att förbättra sin försäljning och utveckla sina tjänster mot slutkund.

”Jag byggde Qbrick under tolv år från scratch till Europas största bolag inom web och mobil-TV. Hösten 2011 köptes hela koncernen av TDC-group med huvudkontor i Paris. Jag har efter det skannat marknaden för att hitta bolag i framkant vad gäller teknologi och innovation inom den digitala världen”, säger Peder Matsgård tillträdande Styrelseordförande i OculusAI. ”Jag fastnade för det svenska bolaget OculusAI dels för att de har tjänster som är på frammarsch i den snabba internetvärlden, men även för att grundarna och medarbetarna besitter en sådan oerhörd kunskap och talang på den tekniska sidan”. OculusAI är världsledande inom området intelligenta algoritmer för digitalt bildsök. Forbes Magazine har nyligen uppmärksammat OculusAI nya e-handels app, Productify. En app som riktar sig mot e- och m-handelsbranschen som omsatte 686 miljarder US dollar 2011 och har en tillväxt om 21 procent årligen enligt Forbes. Tjänsten innebär att man med sin smartphone kan fotografera en produkt, tex en sko, och omedelbart få information om var den kan köpas. OculusAI har flera andra projekt i pipelinen, och med hjälp av det tillsatta kapitalet kommer bolaget att satsa ytterligare på att rekrytera topp utvecklare för att bygga ut sin tekniska plattform samt sälj och marknadsföring för att växa främst i Sverige, men senare även på en bredare geografisk marknad. ”Vi är självklart väldigt glada över att Peder Matsgård har valt att gå in i vårt bolag med kapital, men framförallt över hans eget engagemang”, säger Siamak Ayani en av grundarna till OcculusAI som fortsätter i rollen som VD. ”Peder är både energisk och drivande och han har det tänket som vi behöver för att kunna bli riktigt framgångsrika och stora. Vi har kunskap och fantastiska innovationer, nu skall vi lyfta och förädla det till riktigt bra affärer”. OcculusAI är specialiserar sig på intelligenta bildigenkänningsapplikationer som simulerar mänskliga seendet genom att kunna se och uppfatta bildelement, samt forma sig en uppfattning om dem. Detta avancerade forskningsområde kallas för datorseende i den akademiska världen. OculusAI’s applikationer är ideala inom e- och m-handelssektorn där den mänskliga smaken är en drivande faktor i köpbeteendet. Tack vare de smarta algoritmerna som finns i den unika & egenutvecklade plattformen kan nu både slutanvändare få enklare sökprocesser samtidigt som handelssajterna ökar sin försäljning. Bolagets har nyligen fått in 10,5 miljoner kronor i kapital och ambitionen är att växa organiskt och komma ut på större marknader för att visa vägen inom framtidens e‐ och m‐handel. www.oculusai.com