BIO-X

Chunde Li, forskare inom cancerdiagnostik på Karolinska Institutet och medgrundare av STING-bolaget Chundsell Medicals, har idag beviljats BIO-X för fortsatt utveckling av den metod han tagit fram som möjliggör korrekt diagnos av den aggressiva typen av prostatacancer, och därmed rätt val av behandling för patienten. Patienter som inte behöver radikal behandling undviker allvarliga och onödiga biverkningar, och kostnaderna för sjukvården kan på sikt halveras.