Hur lyckas man i Kina? Förstå hur kineser tänker

Magnus i Kina

Magnus Rehn på The Bund i Shanghai, Kina

Som vanligt fascineras jag av hur snabbt förändringar sker i Kina och i Shanghai. Vid mitt besök kan jag konstatera att flera tidigare välbekanta kvarter nu har rivits – jag minns särskilt en liten parallellgata till Nanjing Road där jag på en plaststol för ca åtta år sedan åt kinesiska kräftor ”xiǎolóngxiā” första gången – starkt kryddade och serverad i den suspekta, svarta matolja som lär vara återanvänd. Hela detta kvarter är nu borta och nya höghus är på väg upp.

Jag har träffat ett intressant företag som kommer att kunna vara precis den hjälp som våra STING-bolag kan behöva vid en satsning på Kina om Shanghai är rätt startplats. Förhoppningsvis kommer de att etablera sig i ett nytt hus utmed Xinhua Road som ligger i en verkligen trevlig del av staden.

Hur lyckas man då i Kina? Ja, ett svar på detta är att förstå hur kineser tänker, vilket ligger mycket djupt rotat. En bok som beskriver detta är ”Think like Chinese” av Zhang Haihua och George Baker. I denna kan man inse det som många av oss redan har upplevt, men ändå är så centralt. Hur kan jag förstå och handla så att de kineser som jag vill samarbeta med, eller sälja till, verkligen upplever den kontakt som är en förutsättning?

Det finns fem grundbultar i kinesiskt tänkande:

  1. Det kinesiska språket är bärare av hela filosofin. De skrivna tecknen är ett symboliskt språk och inte enbart ett uttalsspråk, vilket innebär att kineser använder sin högra hjärnhalva för att tolka ett teckens innebörd, som västlänningar inte gör i sina språk. Detta leder till att kineser tänker mer i symboler och med en helhetsyn snarare än i detaljer. De lyssnar mer till hur något sägs snarare än vad som sägs, och de har ofta problem med att prioritera då de styrs av känslor mer än tidplaner, steg-för-steg och logiska samband. I affärrelationer och i förhandlingar är de stora dragen centrala men detaljer mindre viktiga.
  2. Lagen om Yin och Yang beskriver att allting har en balans mellan gott och ont, positivt och negativt etc. Detta innebär att kineser hela tiden balanserar mellan olika insikter, olika versioner och för- och nackdelar i exempel avtal. De har ett tålamod att acceptera nackdelar då de är övertygade om att de kommer att bli bättre senare. Den oerhörda historiska känsla som kinesen besitter talar om att de har redan bidragit så mycket till världens utveckling att de ser det som naturligt att de kan ”ta tillbaka” idéer i våra tider.
  3.  Behovet att tillhöra en grupp. Som ett arv ur jordbrukssamhället har kineser en syn att alla människor har kontakter och relationer redan när de föds, och inte, som västlänningar hävdar, att alla föds lika och betraktas som individer. En kines, oavsett ställning, har en känsla av samhörighet och tillhör en rad olika nätverk, vilket innebär att de flesta är nöjda och har ett tålamod oavsett sin livssituation. De bemöts även utifrån de grupper de tillhör (guanxi wang) och därför är inte den individuella karriärssträvan lika utbredd som behovet att tillhöra en grupp på lika villkor. Det negativa med detta beteende är att individuella personligheter, oberoende, och innovativt och öppet tänkande, sällan kommer fram eller till och med kvävs.
  4. Den gyllene regeln om uppnå balans och harmoni i livet. Detta visar sig genom att kineser vill vara lika alla andra och att passa in (zhong yong). Kinesen måste balansera mellan att inte vara för ambitiös men samtidigt ändå inte uppfattas som lat eller sakna driv i sitt arbete. De ser på sig själva som att de bemöter andra på det sätt som de själva vill bli bemötta. De väljer platser i rummet, i salen och runt bordet på ett sätt som gör att de inte ska sticka ut. Samtidigt inser de att den utländska influensen blir allt starkare och morgondagens ledare måste kunna dra nytta av dessa erfarenheter tillsammans med den traditionella kinesiska ledarstrakturen där äldst bestämmer.
  5. Vikten av ”ansiktet” (mianzi). ”Ansiktet” som anger det rykte och sociala ställning man innehar är fundamental och skall aldrig underskattas. Det upplevs till och med som viktigare än hälsan och styr vilka man väljer att umgås med, vilken bil man kör, vilka skolor som barnet skickas till mm. Behovet att av markera sin ställning innebär att familjehögtider som födelsedagar, bröllop och begravningar betyder många gäster och överdådiga bjudningar. Inom affärslivet är det mycket viktigt att iaktta detta och visa den respekt som förväntas

Slutligen, för att sätta dagens Kina i ett historiskt perspektiv: De anser att de har 7 000 år av kultur, 5 000 år av civilisation, samt 100 år av förödmjukande. Det är med andra ord inget annat än en självklarhet att Kina nu mycket snabbt är på väg att etablera sig som den globala supermakt som de alltid ser sig själva som.

/Magnus