Scint-X-Praktertjänst

Innovationsföretaget Scint-X AB har säkrat 5 MSEK i nytt kapital från Praktikerinvest. Kapitaltillskottet säkerställer att Scint-X kan fortsätta den påbörjade kommersialiseringsfasen och bygga upp produktion för volymtillverkning av röntgenscintillatorer.