IRnova-nyemission

IRnova gör nyemission för att lansera nya infraröda detektorer. IRnova har sedan avknoppningen från Acreo 2007 huvudsakligen fokuserat på infraröda detektorer av hög prestanda baserade på QWIP (Quantum Well Infrared Photodetector) som täcker det infraröda långvågsområdet. Från en tidigare renodlad forskningsmiljö har marknadsbearbetning skett med stor framgång, framförallt i Asien.