vinn-nu-2012

Igår utsågs elva nystartade företag som finansieras med 300 000 kronor vardera i VINNOVAs satsning VINN NU. Bland de utvalda återfinns två bolag från STING-sfären: Shotbox, som utvecklar ett verktyg och plattform för filmskapande där professionella filmskapare kan utveckla, hantera och dela en berättelse; och Cobea, som utvecklar en beteendebaserad övervakningslösning för kritiska IT-system.

”Det är mycket glädjande att våra bolag igen får support från VINNOVA. Vi är mycket imponerade och stolta över våra entreprenörers drivkraft och ser med spänning fram emot att följa och stödja dem i deras fortsatta utveckling. VINN NUs bidrag till dessa tidiga bolag betyder otroligt mycket”, säger Pär Hedberg, grundare och VD på STING (Stockholm Innovation & Growth).Shotbox vill förändra sättet som storyboards görs idag och effektivisera den process som professionella filmskapare idag använder för att utveckla en story. ”Med stödet från Vinnova har vi möjlighet att koncentrera mer tid på affärsutveckling och resa till framtida partners. Vi ska ta hjälp kring IPR, besöka mässor och framförallt utveckla Shotbox till ett internationellt tillväxtbolag”, säger Viktor Björk på Shotbox, som lanserar en Beta i höst. ”Att som en liten, svensk startup kunna få hjälp av internationell expertis kommer att vara avgörande för vår utveckling. Och nu har vi medel att göra det!” säger Viktor Björk.VINN NU riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Företagen finansieras med 300 000 kronor vardera. Bakom satsningen står VINNOVA, Energimyndigheten och Tillväxtverket. Syftet är att underlätta för nystartade FoU-baserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga och kommersiellt intressanta utvecklingsprojekt. Detta så att företagen kan utvecklas, finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag. VINN NU startade 2002 och har sedan dess hållits varje år, och årligen utses omkring 20 företag.www.cobea.sewww.shotbox.se