99,75% av jordens befolkning bor utanför Sveriges gränser

… och ganska många av dem bor i Kina. Vi har sedan något år tillbaka börjat bygga upp relationer i Kina, både med investerare och industriella kontakter, för att STING-bolagen ska ha ett bra nätverk där om de ska in på denna jättemarknad.

Ett jätteland med lika stora möjligheter

Ett jätteland med lika stora möjligheter

Jag har nu tillbringat ännu en vecka i Kina och det finns många starka intryck att förmedla. Ekonomiskt är Kina ett under. Inget annat land i världen har på så kort tid lyft så många från fattigdom till medelklass.

Jag var i Kina första gången 1981 och reste då runt i inlandet. Det var extremt fattigt där åren efter kulturrevolutionen, och för mig är det obegripligt hur man lyckats, på så kort tid, modernisera detta gigantiska land.

Välståndet är dock väldigt ojämlikt fördelat, det finns fortfarande många relativt fattiga invånare i inlandet medan de som har blivit rika har blivit väldigt förmögna. Men man har infört en ganska hårdhänt kapitalism utan så mycket regleringar och alla vill bli rika. Ganska paradoxalt i ett kommunistiskt land.

Många har också blivit rika på kort tid, vilket exempelvis innebär att man inte är van vid långsiktiga investeringar. Har man tjänat 10 gånger pengarna på tre år, varför ska man då investera i något som tar 10 år för att få en bra avkastning?!

Det finns andra intressanta observationer i näringslivet. De allra flesta personer utgår från att man alltid blir lurad. Det finns ingen utbredd tillit i samhället. Detta har säkert förvärrats från det att kommunismen infördes, med den korruption som då utvecklades.

Bristen på tillit gör att man inte gärna investerar i ”mjuka” och immateriella saker som man inte kan ta på, utan man vill helst investera i ”hårda saker” som inte kan försvinna. Därför är investeringar i fastigheter, gruvor, guld m.m. mycket populära.  På grund av bristen på tillit vill man dessutom mycket ogärna äga en minoritet i något. Eftersom man tror att man blir lurad vill man själv ha full kontroll. Detta är givetvis generaliseringar, men jag uppfattar starka drag av detta när jag träffat personer från näringsliv och finans.

Samtidigt blir jag imponerad av hur de på väldigt kort tid lyckats utveckla ett utbildnings- och universitetsväsende av relativt hög klass, och hur de själva i ökad utsträckning utvecklar mycket avancerade produkter.

Innovation är ett mycket viktigt begrepp i Kina idag och det innebär inte längre bara kopiering, utan en strävan att ”komma på” själva. Det satsas enorma resurser på detta. När jag besökte staden Tianjin utanför Beijing i veckan träffade jag bland andra programchefen för de ca 50 inkubatorer som finns i staden – och de har 20 science parks bara där! Visst är deras inkubatorer fortfarande mycket av kontorshotellsprojekt, men några gav intryck av att ha kommit längre i sin utveckling och de förstod precis STINGs modell att satsa mer på affärsutveckling än lokaler.

Deras kunskap inom detta område var mycket god. Jag hoppas att vi så småningom har ett soft landing agreement med Tianjin också eftersom detta område är ett nyckelområde i Kinas modernisering till ett modernt innovationsland. I juni kommer de till oss i Sverige, och då ska vi visa upp vad Sverige har att erbjuda inom inkubatorsområdet.

Jag har under denna vecka försökt förstå vad det är som driver alla att arbeta så hårt som de faktiskt gör. En faktor som jag nämnt är önskan att bli rik. Samma drivkrafter som funnits i väst. Men det är något mer. Det verkar finnas en kollektiv revanschsträvan att minsann visa omvärlden att de senaste 200 åren verkligen bara är en parentes, och att Kina ska tillbaka till att bli den ekonomiska och kulturella stormakt man tidigare varit i mer än 1000 år.

En liten detalj kring deras väldiga studieflit: Eftersom kinesernas teckenspråk är väldigt svårt att lära sig och det krävs mycket studietid och nötande för att lära sig läsa och skriva – mycket mer än för oss med vårt latinska alfabet. Det gör att man har en helt annan vana och förståelse för att alla studier tar mycket tid och kräver så kallat ”sittfläsk”.

Det här var några reflektioner på hög och låg nivå. För den som vill lära sig betydligt mer om Kina av igår och idag kan jag varmt rekommendera Klas Eklunds nya bok ”Kina den nygamla supermakten”.

Förutom Tianjin spenderade jag även tid i Beijing, där jag bland annat hade möten med CNPC, ett av Kinas största energibolag. De är intresserade av nya lösningar på energiproblemen och har en stor investeringsorganisation. Generellt är ny energiteknik väldigt hett och här borde våra svenska bolag ha stora möjligheter, men då måste vi våga satsa och bygga upp långsiktiga relationer, vilket tar tid.

Jag hann också besöka ett intressant konstområde med flera inkubatorer inom design och konst. Allt inrymt i ett jättecoolt gammalt fabriksområde i utkanten av Beijing.  Ett Telefonplan gånger 100. Tyvärr var själva konsten inte så spännande då allt är statskontrollerat, så det blir mest kitsch och snälla saker. Men vilken ambition med området och att försöka få Beijing att också ta en position inom konst och design!

Efter Beijing och Tianjin var jag i Shanghai i några dagar för en serie möten med bland annat privata familjer som blivit ”snuskigt” rika på 10 år. Det finns även industrialister som byggt bolag under många år och nu börjat investera i Europa. I Shanghai finns också flera framgångsrika svenskar som varit där i mer än 10 år och jag hade förmånen att få bli guidad runt av dem på olika möten. Här finns nog också en god möjlighet att utveckla ett ”soft landing” samarbete för STING-bolagen, inte mints inom cleantechområdet där man nu bygger visningshus för ny teknik.

Min Kina-vecka avslutades i Hong Kong för att följa upp några av de näringslivskontakter vi utvecklat under tidigare besök där. Om ni vill gå på en häftig restaurang för en affärsmiddag, så kan jag varmt rekommendera Watermark vid Pir 7.

Vid mitt möte med Svenska Handelskammaren fick jag lära mig att Hong Kong stad bygger ett enormt nytt stadsområde där man också bygger ett visningshus för cleantech. Här finns en möjlighet för svenska bolag att vara med – men man måste vara på plats för att få en plats! Man ska inte tro att man ska komma in Kina om man inte är beredd att etablera sig där på något sätt. Det är inte trovärdigt i deras ögon.

Innan jag flög vidare till Japan hade jag ett möte med ledningen för den designinkubator som finns i Hong Kong. Bland alla inkubatorsbolag fanns två svenska designentreprenörer som gav mig mycket värdefull information om hur en designinkubator bör fungera.

Hälsningar från Japan,
Pär